Novinky

Novinky

31
Bře
2019

Dokončili jsme řízení pivovaru v brazilském Casa Di Conti

Na jaře 2019 jsme dokončili oživení pivovaru v Casa Di Conti v Brazíli. Předmětem projektu byla tvorba softwaru pro PLC a vizualizaci pro již existující pivovar. Oživení probíhalo při nepřetržitém provozu. Tato nestandardní situace kladla velké nároky jak na programátory tak i na místní operátory. Ti se učili ovládání  nového systému takřka „za pochodu“. Projekt byl původně plánován ve dvou fázích, které zahrnovaly v první fázi přechod na nový DCS systém, instalaci nových serverů a výměny I/O karet, a ve druhé fázi rozšíření technologie o novou varnu, filtr a fermentační tanky. Rozfázování se nakonec ukázalo jako nereálné a provoz si vyžádal průběžné připojování nových částí. Situace si vyžádala nepřetržitou přítomnost na stavbě, abychom zejména v roli podpory operátorů dokázali zajistit nepřetržitý provoz technologie, která produkuje až 22 várek po 450 hl denně.

Pivovar Brazilie 2018