Adaptační proces

Adaptační proces

Proces adaptace je v naší společnosti postaven na systému hodnotících rozhovorů s přímým nadřízeným a personalistou. Jejich cílem je zajistit veškeré informace, školení a vybavení, které nový kolega pro úspěšný výkon své práce potřebuje. Seznámit ho s firemní kulturou a nejbližšími kolegy, pomoci mu hladce se začlenit do kolektivu.

Před nástupem

Adaptace na novou pracovní pozici začíná již před nástupem do zaměstnaní. Po akceptaci pracovní nabídky zasíláme novým kolegům pokyny pro zajištění nástupních formalit, připravujeme interní komunikaci a vstupní školení. V případě změny vašeho bydliště vám pomáháme řešit ubytování. Vzniká řada praktických dotazů (co na sebe první den, abych zapadl/a; pojištění odpovědnosti zaměstnance atd.). Vzniká-li vám jakákoliv pochybnost či dotaz, neváhejte se na nás v této fázi obracet.

První měsíce

První týden čeká nové kolegy vstupní školení, přidělení mentora a 1. adaptační rozhovor s přímým nadřízeným.  Během zkušební doby probíhá seznámení s týmem a firemní kulturou, interními procesy a metodikou práce. V průběhu posledního měsíce se konají adaptační rozhovory s přímým nadřízeným a HR manažerkou, jejich účelem je zjistit stav plnění adaptačních cílů a naplánovaných školení. V této fázi je také  nový kolega pozván na Školení hodnot s generálním ředitelem, které probíhá formou celodenního workshopu.

Cílová rovinka

V poslední adaptační fázi, před přechodem do pracovního poměru na dobu neurčitou, probíhají znovu adaptační rozhovory s nařízeným i HR manažerkou. V této době se již  nový kolega orientuje ve firemních procesech a samostatně pracuje na plnění svých adaptačních úkolů.

Po ukončení adaptace pokračuje řízení výkonu a odborného růstu v rámci průběžného hodnocení nad projekty a ročních hodnotících rozhovorů.