Vize a hodnoty

Vize a hodnoty

Důsledné dodržování hodnot, naplňování poslání a vize považujeme za jeden ze základních kamenů úspěchů B:TECH. Vize, hodnoty a poslaní jsou alfou omegou našeho úspěchu.

Vize společnosti

1. Společnost bude trvale růst
2. Do tří let budeme v první pětici v našem oboru v ČR
3. Potom se staneme Evropskou firmou

Poslání společnosti

Naším posláním je:

 • Být stálým a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky;
 • Být atraktivním a solidním partnerem pro naše dodavatele;
 • Pro zaměstnance vytvářet prostředí k učení se, růstu a realizaci svých nápadů, umožnit, aby byli hrdí na dosažené výsledky;
 • Být společensky a ekologicky zodpovědná společnost;
 • Pro akcionáře zajistit trvalý růst hodnoty společnosti.

Hodnoty společnosti

BTECH web CZ JSME TÝM

 • Rozšiřuj a prohlubuj vztahy se zákazníky, dodavateli a kolegy.
 • Spolupracuj s ostatními; sdílej svoje zkušenosti a odbornost.
 • Snaž se porozumět potřebám zákazníka, dodavatele nebo kolegy.
 • Respektuj každého jednotlivce, k názorům druhých přistupuj s úctou a ve vzájemné odlišnosti hledej inspiraci.
BTECH web CZ 2 JSME PROFESIONÁLOVÉ

 • Rozuměj tomu, co děláš a dobře znej svoji roli.
 • Poskytuj produkty a služby v dohodnutém čase a kvalitě.
 • Vzdělávej se, sleduj nové trendy v oboru.
 • Rozvíjej sebe a ostatní prostřednictvím zpětné vazby.
BTECH web CZ 3 ORIENTACE NA VÝKON

 • Při své práci se orientuj na výsledek a přijmi za něj odpovědnost.
 • Zvyšuj efektivitu ve všem, co děláš.
 • Komunikuj pozitivně a efektivně.
 • Rozpoznávej příležitosti a rizika, poukazuj na nedostatky a navrhuj řešení.

« zpět