Novinky

Novinky

01
Čec
2016

Otevřeli jsme nové testovací a inovační centrum společnosti

Dne 1. června 2016 jsme uvedli do zkušebního provozu nové testovací a inovační centrum společnosti.

Centrum svým uživatelů nabízí nejen vhodné prostředí pro testování technologií, ale plní také roli reprezentativní, jako místo pro ukázku naší práce obchodním partnerům či účastníkům vzdělávacích exkurzí.

Z bezpečnostních důvodů, především kvůli pracování s přístroji pod napětím, je přístup do centra omezen na uživatele splňující podmínky dané vyhláškou č. 50, ostatní pouze v doprovodu povolané osoby.

Věříme, že nám nové a moderní testovací a inovační centrum umožní rozvíjet znalosti a zkušenosti a stane se tak efektivním prostředkem pro práci našich zaměstnanců.

Testovací a inovační centrum B:TECH