Úprava vody a ekologizace

Úprava vody a ekologizace

Úprava vody

Přestože je většina zemského povrchu pokryta vodou, jen málo z ní je určeno pro přímou spotřebu. Společnost B:TECH spolupracuje s řadou významných organizací působících v oblasti výroby technologií pro úpravny vody a napomáhá tak rozšiřovat a zkvalitňovat jeden ze základních zdrojů potřebných pro život na této planetě.

Dodávky

Dodáváme I&C (instrumentation and control) a elektro pro rekonstruované i nově dodávané čistírny a úpravny pitné (komunální) vody a technologické vody pro energetiku a průmyslová odvětví, včetně souvisejících technologií (např. reverzní osmóza, jednotka EDI, atd.).

Oblasti

 • Pitná voda (podzemní voda, povrchová voda, mořská a brakická voda, upravená odpadní voda)
 • Průmyslová voda (procesní voda, napájecí voda kotlů, užitková voda)
 • Odpadní voda komunální
 • Odpadní voda průmyslová
 • Kalové hospodářství (odvodnění kalu, vyhnívání kalu, rozpad kalu)

Vybrané reference

 • CHÚV Yunus Emre Turecko
 • CHÚV Balloki 225 MW CCPP Pákistán
 • CHÚV Muridke 234 MW CCPP Pákistán
 • CHÚV USS Steel Smederevo
 • Úprava vodního hospodářství Elektrárna Ledvice
 • reverzní osmóza  v elektrárně Alpiq Kladno
 • ČOV Havlíčkův Brod
 • ČOV Moravské Budějovice
 • ČOV Špindlerův Mlýn
 • ČOV Neratovice

Ekologizace

Kromě zásadních projektů v oblasti úpraven vody, působí společnost B:TECH rovněž v oblasti ekologizace. Našimi zákazníky jsou společnosti zabývající se technologiemi ekologických řešení pro:

 • Energetické využití odpadů
 • Čištění spalin a odpadních plynů
 • Rekonstrukci, modernizaci a ekologizaci provozů

Vybrané reference

 • technologie čištění odpadních plynů v Sachs Trnava
 • technologie odsíření (DeSOx) spalin kotlů v Alpiq Kladno
 • technologie likvidace vzdušin v teplárenských kotlích

« zpět