Novinky

Novinky

19
Dub
2018

Společnost B:TECH byla oceněna za společenskou zodpovědnost

Havlíčkobrodská společnost B:TECH věnující se průmyslové automatizaci získala první místo v soutěži „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ v kategorii firem do 250 zaměstnanců.

Výzva k zapojení do třetího ročníku akce Kraje Vysočina se týkala organizací se snahou o integraci zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávních provozních činností. Přičemž se dá konstatovat, že společenská odpovědnost je i stále více zohledňovaným nástrojem moderního marketingu.

„Vysočina je krásné místo k životu. Jsme rádi, že se můžeme podílet se na jeho rozvoji. Dlouhodobě se věnujeme popularizaci technických oborů a spolupráci s technickými talenty, žáky, studenty i dětmi, což je mj. nejsilnější náplní našeho snažení v oblasti společenské prospěšnosti.“ vysvětluje důvody úspěchu Igor Zahrádka, generální ředitel společnosti B:TECH.

Cena hejtmana má regionální charakter a má za cíl zvýšit podvědomí o problematice společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku. „Odpovědné firmy nebo veřejné subjekty si uvědomují, že nejsou pouze izolovanými jednotkami působícími ve společnosti, ale že dobré vztahy se zaměstnanci, zákazníky a partnery přinášejí další pozitivní efekty a přispívají k žádoucímu rozvoji,“ uvedl při předávání cen hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Vedle diplomu oceněné subjekty získaly i originální plastiku propojující symboly Kraje Vysočina, sklo a zelenou a modrou barvu. Spolu s ní získají oprávnění používat známku „Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ a také logo „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“.

„Není to jen radost, ale také velký závazek. Naše aktivity ziskem ocenění nekončí a jde o stálou a nedílnou součást naší činnosti, kterou budeme i nadále rozvíjet“ doplnil na závěr Igor Zahrádka.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

Igor Zahrádka přebírá ocenění z rukou hejtmana Jiřího Běhounka

Igor Zahrádka přebírá ocenění z rukou hejtmana Jiřího Běhounka

Společná fotografie zástupců oceněných firem

Společná fotografie zástupců oceněných firem