Novinky

Novinky

14
Čer
2018

TECHNICKÉ FÓRUM KRAJE VYSOČINA 2018

6. června proběhl ve Valči na Třebíčsku 4. ročník konference TECHNICKÉ FÓRUM 2018, pořádaný Krajem Vysočina. Hlavními tématy konference je technické vzdělávání, moderní trendy a technologie a jeho cílem je sdílení zkušeností v oblasti spolupráce škol, zaměstnavatelů, hospodářské komory a Kraje Vysočina. Práce s mládeží je dlouhodobou investicí do budoucnosti, která vyžaduje odvahu, nadhled a trpělivost. Roli podnikatelského sektoru v oblasti popularizace technických oborů vnímáme jakou klíčovou. Technicky orientované firmy mají velký potenciál inspirovat a motivovat mladé lidi pro techniku a také posilovat jejich loajalitu k oboru. Naším společným cílem je zajištění budoucnosti a prosperity nejen pro soukromé podniky, ale celé České republice, jejíž ekonomika na průmyslu staví. Tato politika je součástí naší CSR strategie (Corporate Social Responsibility – společenská odpovědnost firem). Věříme, že i malá nebo střední firma může přispět svým dílem.

Naše společnost za tímto účelem v letošním roce zřídila vzdělávací instituci Automation Academy, jejíž koncepci na konferenci přestavila Lenka Klimešová společně s projektem popularizace technických oborů a zkušenosti v oblasti získávání a zaškolování nových zaměstnanců. Ve spolupráci s Hospodářkou komorou Havlíčkův Brod realizujeme pravidelná interaktivní dopoledne pro žáky základních škol a gymnázií. Těm, které zaujmeme, nabízíme příležitost se s oborem důvěrněji seznámit na Elektrotechnickém kroužku, realizovaném od roku 2016 pod záštitou příspěvkové organizace AZ Centrum Havlíčkův Brod. Do druhého ročníku kroužku bylo zapojeno 26 dětí a studentů. Spolupráce se studenty středních i vysokých technických škol je součástí naší firemní strategie. Společnou přípravu na budoucnost vnímáme jako nutnost dnešní doby. Oblast zaškolování a průběžného vzdělávání našich odborníků je pro naši společnost klíčová a proto ji chceme dále rozvíjet a investovat do ní.

Momentky z konference Technické fórum 2018

Momentky z konference Technické fórum 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentky z interaktivních dopolední pořádaných pro žáky a studenty

Momentky z interaktivních dopolední pořádaných pro žáky a studenty

 

 

Momentky ze druhého ročníku elektrotechnického kroužku 2017/2018.

Momentky ze druhého ročníku elektrotechnického kroužku 2017/2018.