INSPIRATIVNÍ

SETKÁNÍ

Petr Pavel, armádní generál ve výslužbě, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda vojenského výboru NATO, navštívil ve čtvrtek 9. a v pátek 10. června Vysočinu. Během své cesty se setkal také se zaměstnanci naší společnosti a zástupci soukromého i veřejného sektoru v našem regionu. V rámci jeho cesty do Havlíčkova Brodu proběhla 3 setkání. 

 

DIZKUSE O UKRAJINĚ I MODERNÍM LEADERSHIPU 

První ze setkání bylo věnované tématu leadershipu a síle hodnot v podnikání a proběhlo 9.6.2022 v odpoledních hodinách v sídle naší společnosti. Diskutovalo se nejenom o aktuální situaci na Ukrajině, ale o celkové geopolitické situaci, principech fungování NATO, způsobu řízení moderní armády a přenositelnosti těchto zkušeností do byznysu.

 

A co se osvědčilo v leadershipu samotnému generálu Pavlovi?

  • Být sám sebou.
  • Opírat se o tým.
  • Mít odvahu rozhodnout a nést za toto rozhodnutí odpovědnost. 
Fotogalerie

Následovalo setkání se zástupci Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod v hotelu Zlatý lev věnované tématu spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Diskuze se dotkla také principů fungování států a principů fungování trhů. Zamysleli jsme se společně také na téma osobní odvahy, ochoty zapojit se do obrany státu nebo role kreativity v armádě. 

 

SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI

Třetí setkání se zaměstnanci naší společnosti proběhlo 10. června v dopoledních hodinách. Úvodní slovo bylo věnováno aktuální situaci na Ukrajině, celkové geopolitické situaci a diskuzím probíhajícím v evropském i národním veřejném prostoru týkající se strategií ve vztahu k Rusku.

 

Naše kolegy zajímalo pozadí fungování NATO, stavu české armády i nálady a povědomí o probíhajícím konfliktu z pohledu ruských občanů nebo třeba to, čím oni osobně mohou v dané situaci pomoci.  

Fotogalerie

STŘED EVROPY A MILOVNÍCI JÁRY CIMRMANA

Jako velký milovník díla a humoru Járy Cimrmana si generál Pavel nenechal ujít návštěvu památníku CENTRUM EUROPAE, který se nachází v zahradě kavárny U Notáře v Sázavské ulici v Havlíčkově Brodě. Večerní program připravený pro zástupce regionu, zahrnoval také prohlídku centra Havlíčkova Brodu s výkladem historičky Mgr. Aleny Jindrové z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, během které jsme si připomněli, proč se fontáně na Havlíčkově náměstí říká Koudelova i co stojí za tím, že kostlivci na věži staré radnice u nás nikdo neřekne jinak než Hnát. 

B:TECH

"Na návštěvě firmy B:TECH na mě mimořádně zapůsobila příjemná atmosféra, která v ní panuje, stejně jako vztah, který má firma ke svým zaměstnancům. Návštěvu hodnotím velice pozitivně a jsem rád, že jsem se kromě vedení firmy mohl poznat i se zaměstnanci. Potěšila mě komentovaná procházka Havlíčkovým Brodem, který má krásně a citlivě opravené nejen domy na náměstí. Moc rád se do Havlíčkova Brodu vrátím." 

 

Petr Pavel založil na jaře 2020 iniciativu Spolu silnější, nejprve ve formě sbírky, která pomáhá lidem v první linii boje s epidemií a těm, na které krize dopadá nejhůře. Později dal s experty dohromady doporučení pro lepší zvládání krizí a nyní usiluje o důkladnou revizi krizového řízení naší země. Snaží se jít příkladem v aktivním občanství a dobrovolnictví. To bylo tak hlavním důvodem jeho cesty na Vysočinu. Děkujeme za aktuální informace i inspirativní setkání.

VÍCE NOVINEK Z NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Zajímá vás, co se u nás děje? Kde se s námi můžete potkat nebo na jakých pracujeme projektech? Projděte si aktuality na našem webu.