Průmyslová automatizace | B:TECH
Tel+420 569 777 777
ŘEŠENÍ PRO VAŠE PROVOZY

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Máme zkušenosti s komplexní dodávkou průmyslové automatizace pro oblast procesních i výrobních technologií. Naše služby zahrnují tvorbu všech stupňů projektové dokumentace, návrh řídicího systému včetně funkční bezpečnosti, programování řídicích systémů a tvorbu operátorského rozhraní. V rámci projektů na klíč se postaráme také o kompletní materiálové dodávky včetně jejich montáže a instalace u cílového zákazníka. Systém kompletně oživíme a uvedeme do provozu. Zaškolíme vaši obsluhu a údržbu a zajistíme pro vás i následný servis.  

Průmyslová automatizace

AUTOMATIZACE PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ

V oblasti procesní automatizace se zaměřujeme zejména na dodávku elektroinženýrských projektů na klíč pro výstavbu nebo modernizaci průmyslových technologií. Zpracujeme pro vás návrh řešení, tvorbu všech stupňů projektové dokumentace, materiálové dodávky a jejich instalace. Zajistíme vývoj softwaru pro řízení technologie včetně jejího uvedení do provozu a postaráme se také o servis.

Naše řešení pro řízení provozu se zaměřují na snižování energetické náročnosti, zvyšování spolehlivosti provozu, snižování náročnosti na obsluhu a splnění aktuálních legislativních požadavků.

Stavíme na dlouhodobé spolupráci, spolehlivosti a vzájemné důvěře. Naši technici poskytují zákazníkům přidanou hodnotu v podobě znalosti řízené technologie. Předáním projektu to pro nás nekončí. Pro naše zákazníky máme k dispozici servisní tým dostupný v režimu 24/7.

Máme zkušenosti napříč průmyslovými segmenty, nabízíme řešení v energetice, teplárenství, potravinářství, hydroenergetice, Oil&Gas, vodohospodářství, chemii a petrochemii. Realizujeme také projekty v oblasti automatizace řízení pro technické zabezpečení budov.

 

  • ENERGETIKA

  • TEPLÁRENSTVÍ

  • HYDROENERGETIKA

  • POTRAVINÁŘSTVÍ

  • MLÉKÁRENSTVÍ

  • OIL&GAS

  • ÚPRAVA VODY

  • CHEMIE, PETROCHEMIE

  • MĚŘENÍ A REGULACE PRO TECHNICKÉ ZABEZPEČNÍ BUDOV

REFERENCE Z OBLASTI PROCESNÍ AUTOMATIZACE

Máme zkušenosti s realizací komplexních a velkých projektů pro řadu tradičních českých i zahraničních dodavatelů nebo provozovatelů technologie. Naší silnou stránkou je realizace projektů v zahraničí, máme zkušenosti i s přímým exportem služeb. Díky spojení se ZPA Industry realizujeme projekty a zajištujeme servis pro řadu zákazníků v oblasti velké energetiky a petrochemického průmyslu v České republice.

 

Disponujeme zkušeným a jazykově vybaveným inženýrských týmem. Kromě angličtiny je naší silnou stránkou také realizace v rusky mluvících zemích. S našimi zákazníky budujeme dlouhodobá partnerství, díky nimž můžeme využít i zkušenosti a technologické znalosti získané díky opakované spolupráci. Přehled našich referencí v jednotlivých segmentech najdete zde.

Fotogalerie

FUNKČNÍ BEZPEČNOST V PROCESNÍ AUTOMATIZACI

Bezpečnost průmyslových provozů je aktuálním tématem nejenom z pohledu možného evironmentálního a společenského dopadu průmyslových provozů. Mezinárodní norma IEC 61511 zahrnuje také řešení z pohledu kybernetické bezpečnosti.

Provedeme vás životním cyklem projektu z pohledu normy IEC 61511 včetně všech předprojektových vstupních analýz. Nabízíme realizaci automatizačních projektů na klíč včetně funkční bezpečnosti. Disponujeme certifikací a specialisty se zkušenostmi v oblasti procesní automatizace pro energetiku, teplárenství, Oil&Gas a další provozy.

AUTOMATIZACE VÝROBY

V oblasti diskrétní automatizace se zaměřujeme zejména na aplikace pro automobilový průmysl, intralogistiku a skladování, strojírenství a potravinářství. Máme za sebou projekty zaměřené na řízení výrobních i logistických operací, přechod na nové řídicí systémy, integraci průmyslových robotů do stávajících provozů i řízení a oživení kompletně nové technologie.

 

REFERENCE Z OBLASTI VÝROBNÍ AUTOMATIZACE

Zkušenosti s řešení diskrétních úloh v oblasti výrobního průmyslu máme zejména v oblasti automotive, strojírenství, logistiky, skladování a potravinářství. Zrealizovali jsme řadu velkých i menších projektů na klíč. 

 

Disponujeme jazykově vybaveným a flexibilním inženýrským týmem se zkušenostmi v České republice i zahraničí. Spolupracujeme se světovými technologickými lídry na velkých projektech. Umíme najít také vhodné řešení pro menší a střední podniky. Přehled našich referencí v jednotlivých segmentech najdete zde.

Fotogalerie