SDÍLELI JSME ZKUŠENOSTI SE

ZAVÁDĚNÍM AUTOMATIZACE

"Než se pustíme do realizace, potřebujeme vidět to nejhorší, co vás může na provozu potkat. Otevřená a upřímná komunikace s integrátorem jsou základem úspěšného projektu," uvedl Igor Zahrádka zkušenosti našich kolegů s automatizací a robotizací v prostředí malých a středních podniků na konferenci FENOMÉN ve Zlíně, která se konala 24. března 2022. O tomto tématu přednášel společně s kolegou Pavlem Gülichem.

FENOMÉN 2022

Cílem konference, které se zúčastnili zástupci více než 40 českých společností, je sdílení informací a přístupů k procesu digitální transformace, nalezení DNA flexibility a odhalení prvků úspěchu a konkurenceschopnosti. Konference se konala po dvou letech tradičně v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. První část byla věnována současné situaci a  makroekonomickému pohledu. Na pódiu vystoupili armádní generál Petr Pavel, Milena Jabůrková za SVAZ PaDČR a hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Jejich příspěvky se věnovaly leadershipu, digitální transformaci a indexu prosperity Česka. Celou konferencí i závěrečnou diskuzí rezonovala zejména témata vzdělávání a spolupráce firem a veřejného sektoru. 

Náš příspěvek, který mohli účastníci vyslechnout v rámci Business Stage a Industry Stage, se zaměřil na zkušenosti se zaváděním nových technologií do výroby v prostředí malých a středních podniků. Hlavními tématy prezentace bylo:

  • na co si dát pozor při výběru strategie automatizace
  • co jsou nejčastější porodní bolesti a jak jim předcházet
  • bez jakých informací od vás se systémový integrátor neobejde
B:TECH

PŘEDSTAVENÍ ŘEČNÍKŮ

V oboru průmyslové automatizace působí Igor Zahrádka téměř 30 let. V roce 2004 nastoupil do havlíčkobrodské inženýrské společnosti B:TECH, kterou od roku 2011 vede. B:TECH je společnost, která klade důraz na týmovou spolupráci a otevřený dialog. Igor dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na technické vzdělávání a interní rozvoj inženýrského know-how. Stál u zrodu elektrotechnického kroužku pro děti a mládež i interní instituce Automation Academy. Jeho vizí je dlouhodobě udržitelné podnikání.

B:TECH

PŘEDSTAVENÍ ŘEČNÍKŮ

Než nastoupil do společnosti B:TECH, kde řídí oddělení robotizace, věnoval se Pavel Gülich 17 let vedení výroby a zavádění automatizace ve společnosti Procter & Gamble. Na konferenci se s posluchači podělil o konkrétní příběhy a zkušenosti, které získal jak v rámci systémové integrace, tak z pohledu výrobního manažera.

HLAVOU ZEĎ NEPRORAZÍŠ, ALE PŘESKOČIT MŮŽEŠ

 

Hovořili jsme o investičních strategiích, se kterými se na trhu potkáváme. Mezi scénářem ideálního světa postupných investic reagujících na dostupnost lidí a ceny práce a záchrannými investičními misemi do prostředků a know-how je propastný rozdíl. Investoři, kteří váhali, se nyní musí připravit na větší jednorázové investice do technologií i do lidí. Zaznělo také, že za stanovení vize a strategie automatizace zodpovídá management, který by si měl ujasnit, zda se v budoucnu bude ve výrobě opírat o autonomní provozy, spoléhat na trh práce, nebo oba přístupy kombinovat. 

 

ZA NEUPŘÍMNOST SE PLATÍ

 

Jednou z klíčových myšlenek příspěvku byl apel na otevřenou a upřímnou komunikaci se systémovým integrátorem. 

 

"Otevřená komunikace je základem úspěchu každého projektu. Než se pustíme do realizace, potřebujeme vidět to nejhorší, co vás na provozu může potkat. Když nám představujete svoje procesy, buďte upřímní sami k sobě i k nám. Často se v praxi setkáváme s tím, že provozovatel popisuje spíše svá přání, jak by měl jeho provoz fungovat, než realitu. Za tuto neupřímnost se později platí," shrnul naše zkušenosti Igor Zahrádka. 

 

NEZAPOMEŇTE PO CESTĚ NA LIDI

 

Hovořili jsme také o změně kontextu. Ani robot totiž není ostrov sám pro sebe. Osvědčuje se nejenom koncepční přístup, ale také zapojení týmu už ve fázi výroby nových zařízení. Hovořili jsme také o úpravě KPI a motivaci lidí z provozu v rámci adopční fáze. 

 

"Zavádění automatizace a nových technologií do výroby je změna, na kterou je třeba reflektovat na systémové úrovni a promítnout ji také do složení týmu, který bude s technologiemi pracovat. Implementací to nekončí, nezapomeňte cestou na svoje lidi," kladl důraz na koncepční přístup Pavel Gülich.

 

Dotazy moderátorů a publika směřovaly zejména k porovnání zkušeností s českými a zahraničními investory a motivaci provozních zaměstnanců během adopční fáze. 

Nestihli jste se zeptat našich odborníků na všechno, co vás k automatizaci a robotizaci zajímá?