Slavíme 20 let na trhu průmyslové automatizace | B:TECH
Tel+420 569 777 777

Slavíme 20 let na trhu automatizace

OSLAVY V DOBĚ KORONAVIROVÉ?

V dubnu 2020 jsme oslavili 20 let od založení naší společnosti. Oslavy tohoto výročí připadly do náročného období, které nás všechny postavilo do naprosto nové situace. Ze dne na den se naše priority změnily a místo investic, oslav a růstu jsme museli najít to nejvhodnější řešení, abychom zajistili realizaci našich projektů v nových podmínkách, stabilizovali pracovní místa všech našich kolegů a ekonomicky se připravili na vše, co nám tento rok může přinést. Situace prověřila naši připravenost jak po stránce IT infrastruktury, tak po stránce týmů i jednotlivců. „Když vidím nasazení, solidaritu, přizpůsobivost a loajalitu svých kolegů, jsem jim za to vděčný,“ říká generální ředitel společnosti Igor Zahrádka. S ohledem na stávající situaci oslavy na jaře neproběhnou.

Chceme vyjádřit poděkování všem, kdo jsou v tom s námi. Vážíme si těch společných 20 let i všech dlouhodobých vztahů, které jsme za tu dobu vybudovali.

„Rád bych při této příležitosti poděkoval všem našim zákazníkům, obchodním partnerům a dodavatelům za důvěru a spolupráci. Našim zaměstnancům za nasazení v práci a jejich rodinám za podporu, kterou jim projevují. Našim akcionářům za důvěru a za to, že dnes máme možnost být součástí této společnosti. Vy všichni se každý den podílíte na tom, jakou firmou jsme se stali. Za těch dvacet let jsme zrealizovali tisíce projektů řízení technologií, strojů a zařízení na všech kontinentech kromě Antarktidy. Společně jsme získali rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením a know-how napříč průmyslovými trhy. Leckdy již dokážeme porazit i mezinárodní konkurenci a úspěšně zrealizovat opravdu veliké projekty.

Do dalšího období nám všem přeji hlavně hodně zdraví a rychlou stabilizaci současného stavu ve světě. Okolnosti se změnily, ale naše hodnoty jsou trvalé. Věřím, že se s touto situací vypořádáme se ctí a vyjdeme z ní posílení.“

Igor Zahrádka, generální ředitel

3 ÉRY, MNOHO MILNÍKŮ

Během 20 let své existence společnost prošla vývojem jak po stránce identity, tak po stránce obchodní. Od rychle rostoucí a dravé firmy jsme přes období hospodářské recese dospěli až po stabilního dodavatele a zaměstnavatele, který dodává projekty v rámci celého světa a disponuje jedním z největších automatizačních týmů v České republice. Vývoj B:TECHu většina pamětníků vnímá v následujících etapách.

2000 - 2008 PRUDKÝ RŮST POD VEDENÍM ANTONÍNA URBANA

Společnost byla založena pod názvem Bohemian Technologies a její první sídlo se nacházelo v rodinném domě na Ostrově. Do světa vystřelila pod vedením zakladatele jako raketa. V roce 2006 získal Ing. Antonín Urban ocenění Technologický podnikatel roku, o rok později následovalo stěhování do areálu U Borové, který je dodnes hlavním sídlem společnosti. 

2008 - 2010 RESTRUKTURALIZACE A OBDOBÍ ZÁSADNÍCH ZMĚN

V období hospodářské recese došlo k restrukturalizaci společnosti pod vedením vícečlenného představenstva. Prodali jsme divizi výroby rozváděčů a strojírenské výroby a společnost se strategicky zaměřila výhradně na průmyslovou automatizaci.

2011 - 2020 MATICOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, STABILIZACE A DALŠÍ RŮST SPOLEČNOSTI

V roce 2011 se ujal vedení současný generální ředitel Igor Zahrádka. Ve stejném roce po tragické smrti klíčového manažera Marka Láta zavedl maticový způsob řízení, ve kterém fungujeme dodnes. Pod jeho vedením se firma stabilizovala a připravovala na svůj další růst. Investovali jsme do lidí i do technologií. Založili jsme Elektrotechnický kroužek pro děti a studenty z našeho regionu, vznikla interní Automation Academy, jejímž posláním je rozvoj know-how společnosti a popularizace technických oborů.  Do roku 2020 jsme vstoupili jako jeden z největších automatizačních týmů v České republice a zahájili první akviziční projekt, koupi společnosti ZPA Industry.

ZÁVĚREM SLOVO ZAKLADATELE SPOLEČNOSTI

"B:TECH je dle mého názoru výborně zorganizovaná společnost plná skvělých lidí. Má zdravou firemní kulturu a je připravena na další růst. Jsem pevně přesvědčen, že má na to stát se automatizační jedničkou na českém trhu. Možná právě proto jsem vždy odmítal nabídky na její prodej. 20 let práce na budování společností v rámci holding B:GROUP je pro mne ohromná zkušenost. Moc jsem se toho naučil a moc si vážím všech, kteří se vydali na tuto nelehkou cestu se mnou. Spolupracovat s chytrými, poctivými a pracovitými lidmi je pro mne velká radost. K dvacátému výročí společnosti B:TECH bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za skvělou práci a zákazníkům za důvěru. Přeji B:TECHu mnoho úspěchů na další cestě a také, aby při nás stál vždy kus štěstí, " přál nám všem na začátku roku zakladatel společnosti Ing. Antonín URBAN

Kdo jsou ti, kteří to s námi táhnou dodnes téměř od úplných začátků? Za čím si stojí nebo jak vnímají proměnu naší společnosti? Vyzvali jsme je k zastavení a zamyšlení, které najdete ve fotogalerii.

GALERIE