PODNIKOVÉ PROCESY

DIGITALIZACE

Digitalizace a inovace patří mezi horizontální témata, kterými se ve společnosti zabýváme. V roce 2023 jsme s podporou finančních prostředků EU realizovali hned dva důležité projekty zaměřené na digitalizaci klíčových podnikových procesů.

Společnost B:TECH, a.s. realizovala v roce 2023 projekty "Analýza a ověření konceptu DMS" a "Diagnostika a návrh řešení pro digitalizaci podnikových procesů v oblasti řízení projektů", který byl podpořen v rámci dotační výzvy "Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků" z finančních prostředků EU. V souladu s cíli projektu byla úspěšně provedena analýza účetních procesů a navrženy opatření na jejich digitalizaci a automatizaci.