AUTOMATION ACADEMY

AUTOMATION ACADEMY

Posláním akademie založené v roce 2018 je:

  • rozvoj know-how a školení
  • produktová školení 
  • zaškolování nových kolegů
  • popularizace techniky
  • spolupráce se školami

Jsme odborný garant oboru Průmyslová automatizace na SŠTE Chotěboř. V rámci spolupráce pomáháme s:

  • zajištěním odborné výuky
  • praktická cvičení
  • odborné praxe
  • podpora náboru studentů

Elektrotechnický kroužek realizujeme od roku 2016 pod záštitou AZ Centra Havlíčkův Brod. Poskytujeme prostory, materiálové vybavení a odborné lektory. 

 

Kroužek se těší v regionu velké oblibě. Provozujeme 4 skupiny, které se schází 1x týdně na 90 minut.

Ve spolupráci s Okresní Hospodářskou komorou Havlíčkův Brod pořádáme už od roku 2014 pravidelné praktické workshopy pro žáky základních škol. Jejich cílem je popularizace elektrotechnických oborů a inspirace pro volbu střední školy a budoucího povolání.

Automatizaci máme v krvi, jsme hrdí na naše úspěchy a kolegy. Je nám ale jasné, že tam naše odpovědnost nekončí. Usilujeme o to, abychom byli dobrým partnerem pro naše zákazníky, kolegy i ostatní v regionu, který je s průmyslem a technickými profesemi úzce spojen. Aktivně proto popularizujeme techniku a obory technického vzdělávání a spolupracujeme se školami. Automation Academy a s tím spojené vzdělávání ostatních, ať už se jedná o naše interní, naše zákazníky nebo studenty, je součástí naší politiky společenské odpovědnosti.

 

ROZVOJ A PŘEDÁVÁNÍ ODBORNÉHO KNOW-HOW

Hlavní náplní Automation Academy jsou technická školení pro naše specialisty, nové zaměstnance i zákazníky, kteří potřebují školit svoji údržbu. Zaměřujeme se na školení v oblasti programování PLC  a HMI (Siemens, Mitsubishi, GE), průmyslové robotiky, strojní bezpečnosti ale i základů průmyslové informatiky (komunikace a sítě v průmyslové praxi, SQL databáze). Školení umíme ušít i na míru potřebám našich zákazníků a zrealizovat je přímo v místě provozu. 

TERMÍNY ŠKOLENÍ

AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO MITSUBISHI ELECTRIC

Jaká produktová školení zajištujeme a jaké jsou aktuální termíny otevřených kurzů? Pro koho jsou naše školení určená a kdo je vede? 

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zaměřujeme se intenzivně také na podporu regionálního technického vzdělávání. Ve spolupráci s VOŠ, OA a SOUT Chotěboř jsme ve školním roce 2020/2021 zahájili výuku studentů maturitního oboru PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE, který je zaměřený na oblast strojní, elektro i IT. 

 

Obor je akreditován jako elektrotechnické vzdělávání. Jsme jeho odborným garantem a kromě průběžného vzdělávání učitelů odborného výcviku poskytneme i čas našich předních odborníků a zapojujeme je do praktické i odborné teoretické výuky. 

 

Cílem této spolupráce je odborné vzdělávání zaměřené na aktuální trendy v oblasti průmyslové automatizace, posilování loajality studentů ke zvolenému oboru a jejich příprava na praxi v oblasti systémové integrace nebo údržby moderních průmyslových provozů.

KDYŽ VYUČUJÍ TECHNICI

Jaké jsou naše zkušenosti s výukou a v čem spatřujeme největší přínost spolupráce? 

SPOLUPRÁCE SE STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

 

Se studenty spolupracujeme již průběhu jejich studia. Nabízíme realizaci praxí, bakalářských a diplomových prací nebo brigád. Řada našich současných kolegů se s námi začala spolupracovat právě touto formou.  O své cestě nám vyprávěl kolega Jakub Beránek, který k nám přišel také z VUT. Studenti se s námi mohou pravidelně potkávat na veletrhu iKariéra VUT v Brně.

POPULARIZACE TECHNICKÝCH OBORŮ

Automatizaci máme v krvi a svoji práci prostě milujeme. Zkušenosti o tom, co naše práce obnáší a jak se vlastně stát odborníkem na průmyslovou automatizaci, pravidelně sdílíme s žáky a studenty, které volba povolání teprve čeká. Pravidelně se setkáváme s žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří mají možnost si náš obor vyzkoušet na vlastní kůži v našem elektrotechnickém kroužku.

INTERAKTIVNÍ DOPOLEDNE

Od roku 2014 pořádáme 6x - 8x ročně interaktivní workshopy pro žáky základních škol a obecných gymnázií ve spolupráci s VOŠ, OA a SOUT Chotěboř a Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod. Akce jsou zaměřené na budoucnost technických profesí a představení studijních i pracovních příležitostí v oblasti ELEKTRO a AUTOMATIZACE.

 

Povídáme si o tom, co je to čtvrtá průmyslová revoluce, jaký bude mít vliv na budoucnost technických profesí i jak se na tyto změny připravit. Možnosti studia v našem regionu představují zástupci školy, její studenti pak vedou praktické úlohy, které si během dopoledne mohou žáci vyzkoušet. 

Fotogalerie

ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK

Od roku 2016 pořádáme zájmový kroužek zaměřený na elektrotechniku, automatizaci a robotiku. Cílem je posilovat vztah k automatizaci a připravit mladé lidi na studium technických oborů. V roce 2020 pracujeme v 5 skupinkách v Havlíčkově Brodě a Karlových Varech, do kterých je zapojeno celkem 46 žáků a studentů.

 

Kroužky realizujeme pod záštitou místních volnočasových organizací AZ Centrum Havlíčkův Brod a Dům dětí a mládeže Karlovy Vary. 

Fotogalerie