Tel+420 569 777 777
Odštěpný závod

ZPA Industry

Společnost ZPA Industry je od 1.8.2020 součástí společnosti B:TECH.

V roce 2020 ZPA Industry oslavilo 30 let působení na trhu investičních akcí v oblasti průmyslové automatizace. Jde o tradičního dodavatele komplexních řešení pro automatizaci řízení a optimalizaci technologických procesů se zaměřením elektrárny (jaderné, uhelné), teplárny a provozovatelé teplárenských sítí, obnovitelné zdroje energie a průmysl obecně. 

HISTORIE ZÁVODU

Koncernový podnik ZPA vznikl roku 1952 jako následovník firmy Křižík (do roku 1945 Siemens) poskytující služby a produkty průmyslové automatizace pro všechna odvětví průmyslu v tehdejším Československu. Podnik měl několik desítek tisíc zaměstnanců, kteří pracovali v jednotlivých závodech. Výrobní podniky produkovali měřící a řídicí techniku, rozvaděče, servomotory, snímače a jiné výrobky. Firma ZPA zabezpečovala projekci, basic engineering, montáže, uvádění do provozu a další činnosti průmyslové automatizace v České Republice a v zahraničí. Firma vždy sledovala trendy automatizace, ať už nasazením prvního digitálního systému v roce 1968, nebo vývojem vlastního digitálního systému počátkem sedmdesátých let. 

Během stavby jaderné elektrárny Dukovany v roce 1984 byl podnik ZPA sloučen s podnikem EZ, který zajišťoval dodávky na klíč pro všechny systémy elektro (od NN po VN, včetně hlavních rozvodových sítí do 400kV) do koncernu Elektromont. 

ZPA-DP a.s. byla založena v roce 1990 skupinou bývalých zaměstnanců Elektromontu jako soukromá akciová společnost. Navázali tak na tradici firmy, která vždy byla v oblasti průmyslové automatizace pojmem. V roce 2002 se společnost ZPA-DP a.s. transformovala na ZPA Industry a.s.

Proces transformace byl završen v roce 2010 vnitrostátní fúzí s původní společností. V roce 2011 došlo změně vlastníka, kterým se stala společnost Unicontrols, a.s., objem tržeb se v období 2011 - 2020 téměř zdvojnásobil.

Rok 2020 byl pro společnost ZPA Industry rokem transformace. Jeho začátkem zahájila společnost B:TECH koupi závodu ZPA Industry a začal se psát náš společný příběh. K 1. 8. 2020 byl dokončen zhruba půlroční proces převzetí naší společnosti. Na tuto změnu jsme se dlouhodobě připravovali a již od začátku roku 2020 mezi oběma společnostmi probíhala úzká spolupráce.

Spojením obou společností vzniká jeden z největších automatizačních celků na území České republiky. Disponujeme týmem 180 odborníků v lokalitách Praha, Brno, Havlíčkův Brod a Karlovy Vary. V letošním roce se bude pobočka ZPA Industry v Karlových Varech personálně rozšiřovat.

ROZSAH SLUŽEB

Závod ZPA Industry zajišťuje inženýrské služby, dodávky a produkty pro elektrické systémy NN a VN, polní instrumentaci, řídicí systémy a SCADA/HMI systémy včetně SW pro různá odvětví průmyslu.  ZPA Industry je systémovým integrátorem produktů Emerson (GE Intelligent Platforms), Siemens, Rockwell, Yokogawa, Wonderware (Schneider Electric). Dále jsme také jediným výhradním distributorem v ČR pro firmu Hilscher GmbH, nabízíme její kompletní produktový sortiment, poradenství, servis. Pro naše zákazníky a odbornou veřejnost pořádáme v pravidelných intervalech školící kurzy SW produktů Emerson (GE-IP).

NAŠE ŘEŠENÍ

Realizujeme projekty, řešení na míru, v jednotlivých segmentech průmyslu napříč celou Evropou, ale i na Blízkém východě. Tato řešení zahrnují kompletní inženýring včetně zpracování realizační projektové dokumentace, zajištění dodávek, kompletní montáže, zajištění průvodní technické dokumentace, dokumentace skutečného provedení a zajištění školení operátorů a pracovníků údržby. 

V rámci těchto ucelených řešení jsme zákazníkům schopni nabídnout zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracování studií proveditelnosti, zpracování studií provozní bezpečnosti a spolehlivosti (HAZOP), zpracování projektové dokumentace, zpracování výrobní dokumentace pro vlastní výrobu a kompletaci, inženýring a vedení projektu, dodávky kusových zařízení a balených jednotek, kompletní montáže, aplikační software a vizualizaci, uvedení do provozu, zajištění průvodní technické dokumentace, zajištění školení operátorů a pracovníků údržby, záruční a pozáruční servis včetně technické podpory.

ENERGETIKA

V tomto oboru ZPA Industry nabízí komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy VN a NN, měření a regulaci a systémy řízení technologických procesů (řídící systém a vizualizace). Projekty realizujeme jak v klasických tepelných elektrárnách, tak i jaderných a vodních elektrárnách, teplárnách, spalovnách odpadů v oblastech řízení kotlů a turbín, technologiích DeNOx a DeSOx, zauhlování, odpopílkování, chemické úpravy vody a dalších pomocných provozů.

 • ŘÍZENÍ KOTLŮ A TURBÍN
 • ŘÍZENÍ VN A NN ROZVODEN
 • ČERPACÍ STANICE
 • DENOX, DESOX
 • ZAUHLOVÁNÍ
 • ODPOPÍLKOVÁNÍ
 • CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY

CHEMIE A PETROCHEMIE

V tomto segmentu trhu se zaměřujeme na technologické provozy s vysokými nároky na environmentální politiku. V této oblasti se zaměřujeme na výrobu nízkomolekulárních pryskyřic, výrobu epichlorhydrinu, výrobu smývatelného a houževnatého polystyrenu a výrobu kaučuků. Zajišťujeme komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy NN a VN, polní instrumentaci , řídící systémy včetně aplikačního software a vizualizaci. Dále také nabízíme elektrické požární systémy a v rámci polní instrumentace navržení přístrojů pro detekci úniku plynu a přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 • VÝROBA NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH PRYSKYŘIC
 • VÝROBA EPICHLORHYDRINU
 • VÝROBA SMYVATELNÉHO A HOUŽEVNATÉHO POLYSTYRENU
 • VÝROBA KAUČUKU

EKOLOGIE

V oblasti obnovitelných zdrojů se zaměřujeme  na návrh a realizaci  moderně koncipovaných a zcela automatizovaných technologických procesů, které garantují docílení všech požadovaných parametrů při minimální investiční a provozní náročnosti s ohledem na životní prostředí. V této kategorii zpracováváme systémové řešení fotovoltaických elektráren, větrných parků, čističek odpadních vod, reverzní osmózy, bioplynové stanice a vyvedení výkonu.

 • FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
 • VĚTRNÉ PARKY
 • ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
 • REVERZNÍ OSMÓZA
 • BIOPLYNOVÉ STANICE

REFERENCE

Během 30 let své existence zrealizovala společnost zakázky v oblasti automatizace, energetiky, chemie, petrochemie i ostatních technologických procesů po celém světě. Podrobnosti o realizovaných projektech najdete ZDE.

Fotogalerie

DISTRIBUCE

Odštěpný závod ZPA Industry je výhradním distributorem firem Hilscher GmbH, ZPA a distributorem firmy GE's Automation & Controls. Nabízíme kompletní sortiment, poradenství, servis. 

Kontakt: E-mail: jana.silhanova@btech.cz, Telefon: (+420) 608 500 453, Technická podpora: E-mail: serviszpa@btech.cz

GE Automation & Controls

GE Automation & Controls je společnost, která poskytuje svým zákazníkům software, hardware, služby a technickou podporu v oblasti průmyslové automatizace. Nabízí ucelené technické řešení napříč spektrem nejrůznějších průmyslových odvětví, jako jsou energetika, vodní hospodářství, automobilový průmysl, petrochemie apod. Více informací naleznete na stránkách GE: www.geautomation.com ZPA Industry je hrdým partnerem společnosti GE Automation & Controls. Jsme autorizovaným systémovým integrátorem řídicích systémů společnosti GE. Nabízíme kompletní produktový sortiment, software, návrh řešení, poradenství a služby na nejvyšší úrovni. V rámci dlouhodobé spolupráce trvající déle jak 30 let realizuje naše společnost školení zaměřené na produkty GE.

Hilscher

Hilscher je německá společnost s dlouhodobou tradicí, která vyrábí a poskytuje svým zákazníků produkty v oblasti průmyslové komunikace v automatizačních procesech. Zaměřuje se především na vývoj a výrobu převodníků nejrůznějších průmyslových protokolů: Profibus, Profinet, Modbus apod. ZPA Industry je jediným výhradním distributorem pro Českou Republiku společnosti Hilscher. Nabízíme kompletní produktový sortiment, návrh řešení a technickou podporu na vysoké úrovni. Více informací naleznete na stránkách výrobce: http://www.hilscher.com/.

 

DĚKUJEME VÁM ZA ZASLÁNÍ VAŠEHO DOTAZU.

Brzy se Vám ozveme, abychom se případně domluvili na dalším postupu.

Používáním našeho webu souhlasíte s využíváním cookies.