ZPA Industry | B:TECH
Tel+420 569 777 777
Odštěpný závod

ZPA Industry

Společnost ZPA Industry je od 1.8.2020 součástí společnosti B:TECH

V roce 2020 ZPA Industry oslavilo 30 let působení na trhu investičních akcí v oblasti průmyslové automatizace. Jde o tradičního dodavatele komplexních řešení pro automatizaci řízení a optimalizaci technologických procesů se zaměřením elektrárny (jaderné, uhelné), teplárny a provozovatelé teplárenských sítí, obnovitelné zdroje energie a průmysl obecně. 

Sídlo ZPA Industry, Karlovy Vary

HISTORIE ZÁVODU

Koncernový podnik ZPA vznikl roku 1952 jako následovník firmy Křižík (do roku 1945 Siemens) poskytující služby a produkty průmyslové automatizace pro všechna odvětví průmyslu v tehdejším Československu. Podnik měl několik desítek tisíc zaměstnanců, kteří pracovali v jednotlivých závodech. Výrobní podniky produkovali měřící a řídicí techniku, rozvaděče, servomotory, snímače a jiné výrobky. Firma ZPA zabezpečovala projekci, basic engineering, montáže, uvádění do provozu a další činnosti průmyslové automatizace v České Republice a v zahraničí. Firma vždy sledovala trendy automatizace, ať už nasazením prvního digitálního systému v roce 1968, nebo vývojem vlastního digitálního systému počátkem sedmdesátých let. 

Během stavby jaderné elektrárny Dukovany v roce 1984 byl podnik ZPA sloučen s podnikem EZ, který zajišťoval dodávky na klíč pro všechny systémy elektro (od NN po VN, včetně hlavních rozvodových sítí do 400kV) do koncernu Elektromont. 

ZPA-DP a.s. byla založena v roce 1990 skupinou bývalých zaměstnanců Elektromontu jako soukromá akciová společnost. Navázali tak na tradici firmy, která vždy byla v oblasti průmyslové automatizace pojmem. V roce 2002 se společnost ZPA-DP a.s. transformovala na ZPA Industry, a.s. 

Proces transformace byl završen v roce 2010 vnitrostátní fúzí s původní společností. V roce 2011 došlo změně vlastníka, kterým se stala společnost Unicontrols, a.s., objem tržeb se v období 2011 - 2020 téměř zdvojnásobil.

Rok 2020 byl pro společnost ZPA Industry rokem transformace. Jeho začátkem zahájila společnost B:TECH koupi závodu ZPA Industry a začal se psát náš společný příběh. K 1. 8. 2020 byl dokončen zhruba půlroční proces převzetí naší společnosti. Na tuto změnu jsme se dlouhodobě připravovali a již od začátku roku 2020 mezi oběma společnostmi probíhala úzká spolupráce.

Spojením obou společností vznikl jeden z největších automatizačních celků na území České republiky. Disponujeme týmem 180 odborníků v lokalitách Praha, Brno, Havlíčkův Brod a Karlovy Vary. V roce 2021 se pobočka ZPA Industry v Karlových Varech personálně rozšiřovala a nové kolegy budeme hledat i v letošním roce.

ROZSAH SLUŽEB

Závod ZPA Industry zajišťuje inženýrské služby, dodávky a produkty pro elektrické systémy NN a VN, polní instrumentaci, řídicí systémy a SCADA/HMI systémy včetně SW pro různá odvětví průmyslu.  ZPA Industry je systémovým integrátorem produktů Emerson (GE Intelligent Platforms), Siemens, Rockwell, Yokogawa, Wonderware (Schneider Electric). Dále jsme také jediným výhradním distributorem v ČR pro firmu Hilscher GmbH, nabízíme její kompletní produktový sortiment, poradenství, servis. Pro naše zákazníky a odbornou veřejnost pořádáme v pravidelných intervalech školící kurzy SW produktů Emerson (GE-IP).

 

NAŠE ŘEŠENÍ

Realizujeme projekty, řešení na míru, v jednotlivých segmentech průmyslu napříč celou Evropou, ale i na Blízkém východě. Tato řešení zahrnují kompletní inženýring včetně zpracování realizační projektové dokumentace, zajištění dodávek, kompletní montáže, zajištění průvodní technické dokumentace, dokumentace skutečného provedení a zajištění školení operátorů a pracovníků údržby. 

V rámci těchto ucelených řešení jsme zákazníkům schopni nabídnout zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracování studií proveditelnosti, zpracování studií provozní bezpečnosti a spolehlivosti (HAZOP), zpracování projektové dokumentace, zpracování výrobní dokumentace pro vlastní výrobu a kompletaci, inženýring a vedení projektu, dodávky kusových zařízení a balených jednotek, kompletní montáže, aplikační software a vizualizaci, uvedení do provozu, zajištění průvodní technické dokumentace, zajištění školení operátorů a pracovníků údržby, záruční a pozáruční servis včetně technické podpory.

ENERGETIKA

V tomto oboru ZPA Industry nabízí komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy VN a NN, měření a regulaci a systémy řízení technologických procesů (řídící systém a vizualizace). Projekty realizujeme jak v klasických tepelných elektrárnách, tak i jaderných a vodních elektrárnách, teplárnách, spalovnách odpadů v oblastech řízení kotlů a turbín, technologiích DeNOx a DeSOx, zauhlování, odpopílkování, chemické úpravy vody a dalších pomocných provozů.

 • ŘÍZENÍ KOTLŮ A TURBÍN
 • ŘÍZENÍ VN A NN ROZVODEN
 • ČERPACÍ STANICE
 • DENOX, DESOX
 • ZAUHLOVÁNÍ
 • ODPOPÍLKOVÁNÍ
 • CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY

CHEMIE A PETROCHEMIE

V tomto segmentu trhu se zaměřujeme na technologické provozy s vysokými nároky na environmentální politiku. V této oblasti se zaměřujeme na výrobu nízkomolekulárních pryskyřic, výrobu epichlorhydrinu, výrobu smývatelného a houževnatého polystyrenu a výrobu kaučuků. Zajišťujeme komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy NN a VN, polní instrumentaci , řídící systémy včetně aplikačního software a vizualizaci. Dále také nabízíme elektrické požární systémy a v rámci polní instrumentace navržení přístrojů pro detekci úniku plynu a přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 • VÝROBA NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH PRYSKYŘIC
 • VÝROBA EPICHLORHYDRINU
 • VÝROBA SMYVATELNÉHO A HOUŽEVNATÉHO POLYSTYRENU
 • VÝROBA KAUČUKU

EKOLOGIE

V oblasti obnovitelných zdrojů se zaměřujeme  na návrh a realizaci  moderně koncipovaných a zcela automatizovaných technologických procesů, které garantují docílení všech požadovaných parametrů při minimální investiční a provozní náročnosti s ohledem na životní prostředí. V této kategorii zpracováváme systémové řešení fotovoltaických elektráren, větrných parků, čističek odpadních vod, reverzní osmózy, bioplynové stanice a vyvedení výkonu.

 • FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
 • VĚTRNÉ PARKY
 • ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
 • REVERZNÍ OSMÓZA
 • BIOPLYNOVÉ STANICE

REFERENCE

Během 30 let své existence zrealizovala společnost zakázky v oblasti automatizace, energetiky, chemie, petrochemie i ostatních technologických procesů po celém světě. Podrobnosti o realizovaných projektech najdete ZDE.

Fotogalerie

DISTRIBUCE

Odštěpný závod ZPA Industry je výhradním distributorem firem Hilscher GmbH, ZPA a distributorem firmy Emerson Process Management, s.r.o. 

Nabízíme kompletní sortiment, poradenství, servis. 

Kontakt: E-mail: jana.silhanova@btech.cz, Telefon: (+420) 608 500 453, Technická podpora: E-mail: serviszpa@btech.cz

Hilscher

Hilscher je německá společnost s dlouhodobou tradicí, která vyrábí a poskytuje svým zákazníků produkty v oblasti průmyslové komunikace v automatizačních procesech. Zaměřuje se především na vývoj a výrobu převodníků nejrůznějších průmyslových protokolů: Profibus, Profinet, Modbus apod. Jsme jediným výhradním distributorem pro Českou Republiku společnosti Hilscher. Nabízíme kompletní produktový sortiment, návrh řešení a technickou podporu na vysoké úrovni. Více informací naleznete na stránkách výrobce: http://www.hilscher.com/.

Hilsher logo

 

 

 

 

 

 

Emerson Process Management, s.r.o.

Emerson Process Management, s.r.o. je společnost, která poskytuje svým zákazníkům software, hardware, služby a technickou podporu v oblasti průmyslové automatizace. 1. října 2018 společnost Emerson oznámila koupi společnosti GE Intelligent Platforms divize GE Automation & Controls. Transformací vzniká divize Machine Automation Solution společnosti EMERSON. Emerson (NYSE: EMR) je přední světová technologická, softwarová, inženýrská a výrobní společnost poskytující inovativní řešení pro zákazníky na průmyslových,  komerčních a rezidenčních trzích. Emerson působí ve 130 zemích světa. Divize Machine Automation Solution nabízí ucelené technické řešení napříč spektrem nejrůznějších průmyslových odvětví, jako jsou energetika, vodní hospodářství, automobilový průmysl, petrochemie apod. Více informací naleznete na stránkách pod tímto odkazem: Emerson Process Management, s.r.o.  

ZPA Industry je hrdým partnerem společnosti Emerson. Jsme autorizovaným systémovým integrátorem řídicích systémů společnosti Emerson Process Management, s.r.o. Nabízíme kompletní produktový sortiment, software, návrh řešení, poradenství a služby na nejvyšší úrovni. V rámci dlouhodobé spolupráce realizuje naše společnost školení zaměřené na produkty Emerson.