Jsme osvědčený a spolehlivý dodavatel automatizace pro oblasti procesní i výrobní automatizace se zkušenostmi napříč průmyslovými obory. Nabízíme také řadu doplňkových služeb:

Dodávky elektroinženýrských projektů na klíč pro výstavbu nebo modernizaci procesních průmyslových technologií. Naše řešení pro řízení provozu se zaměřují na:

 

 • úsporu energií
 • vyšší spolehlivost provozu
 • funkční bezpečnost
 • snadné ovládání a obsluhu
 • splnění legislativních požadavků

 

 

V oblasti diskrétní automatizace pro výrobu se specializujeme na intralogistiku a skladování, strojírenství, automobilový průmysl a potravinářství. Výrobcům pomůžeme se zajištěním:

 

 • výrobních kapacit
 • automatizací procesů
 • bezpečností provozu
 • sběrem data
 • školením obsluhy
 • servisní podporou

 

PROJEKTY NA KLÍČ,SERVIS A INŽENÝRING

PROJEKTY NA KLÍČ,SERVIS A INŽENÝRING

Realizujeme komplexní projekty na klíč:

 • technické řešení
 • projektová dokumentace
 • materiálové dodávky 
 • instalace
 • vývoj softwaru 
 • uvedení do provozu 
 • servis 24/7

 

Zajistíme inženýrské kapacity pro projekci, tvorbu SW a jeho oživení. Naší silnou stránkou je odbornost, jazyková vybavenost a flexibilita cestovat.

Naše práce mluví za nás

Naše srdce buší pro techniku, pracujeme jako tým a na svoji práci chceme být hrdí. Svoji vášeň vkládáme do každého zrealizovaného projektu. Seznamte se s příběhy z jejich realizace.

B:TECH

ŠETŘETE ČAS, NÁKLADY A ENERGIE

Máme zkušenosti s komplexní dodávkou průmyslové automatizace pro oblast procesních i výrobních technologií. Naše služby zahrnují tvorbu všech stupňů projektové dokumentace, návrh řídicího systému včetně funkční bezpečnosti, programování řídicích systémů a tvorbu operátorského rozhraní. V rámci projektů na klíč se postaráme také o kompletní materiálové dodávky včetně jejich montáže a instalace u cílového zákazníka. Systém kompletně oživíme a uvedeme do provozu.

 

SPOLEHLIVOST A PODPORA PROVOZU

Stavíme na dlouhodobé spolupráci, spolehlivosti a vzájemné důvěře. Naši technici poskytují zákazníkům přidanou hodnotu v podobě znalosti řízené technologie. Předáním projektu to pro nás nekončí. Pro naše zákazníky máme k dispozici servisní tým dostupný v režimu 24/7. Působíme napříč průmyslovými segmenty:

Komplexní dodávky a řešení na klíč pro elektrické systémy VN a NN četně řízení technologických procesů.

Řízení technologií výroby elektrické energie z vodních zdrojů.

ÚPRAVA VODY

ÚPRAVA VODY

Úprava a čištění pitné i průmyslové vody pro průmyslové podniky i komunální sféru.

Systémy řízení technologií pro logistiku a skladování LNG včetně funkční bezpečnosti.

TEPLÁRENSTVÍ

TEPLÁRENSTVÍ

Systémy řízení a měření a regulace pro teplárenské provozy včetně dispečerských pracovišť.

Automatizace provozů s vysokými enviromentálními nároky.

Měření a regulace, energetické úspory, technické zabezpečení budov.

POTRAVINÁŘSTVÍ

POTRAVINÁŘSTVÍ

Systémy řízení procesních i diskrétních operací pro provozy se zvýšenými hygienickými požadavky.

Komplexní řešení pro řízení výroby, robotizaci logistických operací a úspory energií.

INTRALOGISTIKA

INTRALOGISTIKA

Projekty na klíč i pronájem kapacit pro oblast intralogistiky a skladování

automotive

Automotive

Projekty na klíč i pronájem kapacit pro oblast automotive

Integrace SW DornerBatch se zajištěním školení a servisních služeb v českém jazyce

PROCESNÍ AUTOMATIZACE

V oblasti procesní automatizace se zaměřujeme zejména na dodávku elektroinženýrských projektů na klíč pro výstavbu nebo modernizaci průmyslových technologií. 

 

Naše řešení pro řízení provozu se zaměřují na snižování energetické náročnosti, zvyšování spolehlivosti provozu, snižování náročnosti na obsluhu a splnění aktuálních legislativních požadavků. Zajistíme kompletní dodávku.

 

 • návrh řešení
 • tvorba všech stupňů projektové dokumentace
 • materiálové dodávky a jejich instalace
 • vývoj softwaru pro řízení technologie
 • uvedení do provozu 
 • postaráme se také o následný servis

 

REFERENCE Z OBLASTI PROCESNÍ AUTOMATIZACE

Máme zkušenosti s realizací komplexních a velkých projektů pro řadu tradičních českých i zahraničních dodavatelů nebo provozovatelů technologie. Naší silnou stránkou je realizace projektů v zahraničí, máme zkušenosti i s přímým exportem služeb. 

 

Disponujeme zkušeným a jazykově vybaveným inženýrských týmem. S našimi zákazníky budujeme dlouhodobá partnerství, díky nimž můžeme využít i zkušenosti a technologické znalosti získané díky opakované spolupráci.

 

Fotogalerie

 

VÝROBNÍ AUTOMATIZACE

V oblasti diskrétní automatizace se zaměřujeme zejména na aplikace pro automobilový průmysl, intralogistiku a skladování, strojírenství a potravinářství.

Máme za sebou projekty zaměřené na řízení výrobních i logistických operací, přechod na nové řídicí systémy, integraci průmyslových robotů do stávajících provozů i řízení a oživení kompletně nové technologie.

 

 • návrh řešení
 • tvorba všech stupňů projektové dokumentace
 • materiálové dodávky a jejich instalace
 • vývoj softwaru pro řízení technologie
 • uvedení do provozu 
 • postaráme se také o následný servis

 

REFERENCE Z OBLASTI VÝROBNÍ AUTOMATIZACE

Zkušenosti s řešení diskrétních úloh v oblasti výrobního průmyslu máme zejména v oblasti automotive, strojírenství, logistiky, skladování a potravinářství. Zrealizovali jsme řadu velkých i menších projektů na klíč. 

 

Disponujeme jazykově vybaveným a flexibilním inženýrským týmem se zkušenostmi v České republice i zahraničí. Spolupracujeme se světovými technologickými lídry na velkých projektech. Umíme najít také vhodné řešení pro menší a střední podniky. 

 

 

Fotogalerie

PARTNER PRO AUTOMATIZACI VAŠEHO PROVOZU

Hledáte partnera pro automatizaci vašeho provozu? Řešíte nedostatek personálu, vysoké výrobní náklady nebo zmetkovitost? Trápí vás energetická náročnost nebo bezpečnost vašeho provozu? Potřebujete pomoci s údržbou, servisem nebo odborným rozvojem? Jsme tu pro vás.