ŠETŘETE ČAS, NÁKLADY A ENERGIE

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Máme zkušenosti s komplexní dodávkou průmyslové automatizace pro oblast procesních i výrobních technologií. Naše služby zahrnují tvorbu všech stupňů projektové dokumentace, návrh řídicího systému včetně funkční bezpečnosti, programování řídicích systémů a tvorbu operátorského rozhraní. 

 

V rámci projektů na klíč se postaráme také o kompletní materiálové dodávky včetně jejich montáže a instalace u cílového zákazníka. Systém kompletně oživíme a uvedeme do provozu. Zaškolíme vaši obsluhu a údržbu a zajistíme pro vás i následný servis.  

Průmyslová automatizace

PROCESNÍ AUTOMATIZACE

V oblasti procesní automatizace se zaměřujeme zejména na dodávku elektroinženýrských projektů na klíč pro výstavbu nebo modernizaci průmyslových technologií. Zpracujeme pro vás návrh řešení, tvorbu všech stupňů projektové dokumentace, materiálové dodávky a jejich instalace. Zajistíme vývoj softwaru pro řízení technologie včetně jejího uvedení do provozu a postaráme se také o servis.

 

Naše řešení pro řízení provozu se zaměřují na snižování energetické náročnosti, zvyšování spolehlivosti provozu, snižování náročnosti na obsluhu a splnění aktuálních legislativních požadavků.

 

Stavíme na dlouhodobé spolupráci, spolehlivosti a vzájemné důvěře. Naši technici poskytují zákazníkům přidanou hodnotu v podobě znalosti řízené technologie. Předáním projektu to pro nás nekončí. Pro naše zákazníky máme k dispozici servisní tým dostupný v režimu 24/7. Působíme napříč průmyslovými segmenty:

B:TECH

Komplexní dodávky a řešení na klíč pro elektrické systémy VN a NN četně řízení technologických procesů.

Řízení technologií výroby elektrické energie z vodních zdrojů.

Systémy řízení technologií pro logistiku a skladování LNG včetně funkční bezpečnosti.

Měření a regulace, energetické úspory, technické zabezpečení budov.

TEPLÁRENSTVÍ

TEPLÁRENSTVÍ

Systémy řízení a měření a regulace pro teplárenské provozy včetně dispečerských pracovišť.

POTRAVINÁŘSTVÍ

POTRAVINÁŘSTVÍ

Systémy řízení procesních i diskrétních operací pro provozy se zvýšenými hygienickými požadavky.

Komplexní řešení pro řízení výroby, robotizaci logistických operací a úspory energií.

ÚPRAVA VODY

ÚPRAVA VODY

Úprava a čištění pitné i průmyslové vody pro průmyslové podniky i komunální sféru.

Automatizace provozů s vysokými enviromentálními nároky.

HLADKÝ PROVOZ VAŠÍ TECHNOLOGIE

Implementací to pro nás nekončí. Servisní technik na příjmu 24/7/365? Vzdálená diagnostika, preventivní údržba nebo školení pro vaši obsluhu? Seznamte se s možnostmi našich servisních služeb.

REFERENCE Z OBLASTI PROCESNÍ AUTOMATIZACE

Máme zkušenosti s realizací komplexních a velkých projektů pro řadu tradičních českých i zahraničních dodavatelů nebo provozovatelů technologie. Naší silnou stránkou je realizace projektů v zahraničí, máme zkušenosti i s přímým exportem služeb. 

 

Disponujeme zkušeným a jazykově vybaveným inženýrských týmem. Kromě angličtiny je naší silnou stránkou také realizace v rusky mluvících zemích. S našimi zákazníky budujeme dlouhodobá partnerství, díky nimž můžeme využít i zkušenosti a technologické znalosti získané díky opakované spolupráci.

Fotogalerie

FUNKČNÍ BEZPEČNOST V PROCESNÍ AUTOMATIZACI

Bezpečnost průmyslových provozů je aktuálním tématem nejenom z pohledu možného evironmentálního a společenského dopadu průmyslových provozů. Mezinárodní norma IEC 61511 zahrnuje také řešení z pohledu kybernetické bezpečnosti.

 

B:TECH

AUTOMATIZACE VÝROBY

V oblasti diskrétní automatizace se zaměřujeme zejména na aplikace pro automobilový průmysl, intralogistiku a skladování, strojírenství a potravinářství.

Máme za sebou projekty zaměřené na řízení výrobních i logistických operací, přechod na nové řídicí systémy, integraci průmyslových robotů do stávajících provozů i řízení a oživení kompletně nové technologie.

 

REFERENCE Z OBLASTI VÝROBNÍ AUTOMATIZACE

Zkušenosti s řešení diskrétních úloh v oblasti výrobního průmyslu máme zejména v oblasti automotive, strojírenství, logistiky, skladování a potravinářství. Zrealizovali jsme řadu velkých i menších projektů na klíč. 

 

Disponujeme jazykově vybaveným a flexibilním inženýrským týmem se zkušenostmi v České republice i zahraničí. Spolupracujeme se světovými technologickými lídry na velkých projektech. Umíme najít také vhodné řešení pro menší a střední podniky. 

Fotogalerie

Jaké jsou naše zkušenosti v oblasti výrobní automatizace a robotizace? Kde všude pracujeme? Seznamte se s našimi referencemi a příběhy z projektů, které realizujeme.