SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

KDYŽ VYUČUJÍ TECHNICI

31.8.2023 proběhl 2. roční Konference pro SŠ, VOŠ a univerzity pořádané společností Siemens. Její motto zní TEACH WHAT MATTERS a zaměřuje se na spolupráci škol a firem. Letos jsme na konferenci sdíleli naše zkušenosti s otevřením a výukou středoškolského oboru PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, jehož jsme odborným garantem. 

CHYBĚL NÁM OBOR, TAK JSME HO SPOLEČNĚ VYTVOŘILI

Než jsme dospěli k novému oboru, probíhala naše spolupráce se střední školou v Chotěboři už několik let. Zaměřili jsme se na společnou propagaci a popularizace technických oborů v našem regionu. V rámci naší Automation Academy jsme začali školit pedagogy a pomáhali jsme také s výukou programování. Vzájemná inspirace vyvrcholila otevřením nového maturitního oboru, který kombinuje předměty z oblasti mechaniky, elektrotechniky a IT a odpovídá současným potřebám trhu na specialisty pro oblast automatizace. 

 

KDYŽ VYUČUJÍ TECHNICI

V rámci spolupráce jsme vyčlenili kapacit našich odborníků a ti se pravidelně podílejí na zajištění praxí a praktických cvičení, která se konají u nás na pracovišti. Kolegové se také podílí na výuce dvou teoretických předmětů. Prvním z nich je MECHATRONIKA, kde se zaměřujeme na software. Druhým vyučovaným předmětem je ŘÍZENÍ A REGULACE, kde se zaměřujeme na hardware.

 

PRAXE, PRAXE, PRAXE

Hlavní přínos spolupráce vidíme v propojení teoretické a praktické výuky. Cvičení i praxe navazují na probíranou látku, témata aplikujeme na příkladech v rámci reálných projektů. Důležitým aspektem je také individuální přístup k vyřešení dané problematiky a motivace studentů. Programování je kreativní disciplína, často neexistuje jen jediný správný postup nebo řešení.

 

"Na praxích často zazáří i ti, kteří s teorií trochu válčí. Teorii musí vždy následovat praktická zkušenost.  Známky nejsou všechno, důležitý je postoj k řešení problémů a řízení motivace," shodují se kolegové Jiří Klimeš a Petr Dobrovolný, kteří se na výuce podílejí.

 

Fotogalerie

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více o tom, jaké aktivity realizujeme v rámci popularizace technických oborů a podpory technického vzdělávání, najdete na stránce věnované naší interní Automation Academy.