SIEMENS PARTNER

ŘÍZENÍ VODNÍ ELEKRÁRNY

Na začátku našeho příběhu byl požadavek provozovatele vodní elektrárny na modernizaci řídicího systému. Hlavní očekávání od nového řízení zněla dostupnost, flexibilita a škálovatelnost. Svoji roli sehrály reference na podobných zařízení pro zvýšení spolehlivosti a ochrany proti výpadkům. Očekávala se také otevřenost systému pro další rozšíření v budoucnosti. Jasnou volbou pro nás v tomto případě byla platforma PCS 7. Jaké jsme zvolili technické řešení a které hlavní výhody to přineslo zákazníkovi? 

NAŠE NEJVĚTŠÍ VODNÍ TURBÍNA

Předmětem naší dodávky na tomto projektu byla výměna původního řídicího systému soustrojí a budící soupravy generátoru o výkonu 68,75 MVA pro vodní elektrárnu Khrami II v centrální části Gruzie jihozápadně od hlavního města Tbilisi. Gruzie leží na hranici Evropy a Asie a je známá svojí nádhernou krajinou. 

 

Vodní elektrárna Khrami II byla uvedena do provozu v roce 1963. Původní technologie byly postupně modernizovány. Celkový výkon elektrárny produkují dvě Francisovy turbíny. HPP Khrami II je součástí systému kritické infrastruktury mimo jiné i pro oblast hlavního města Tbilisi a je určena jako startovní zdroj elektrické energie v případě tzv. startu do tmy.

 

Elektrárna je součástí komplexu vodních elektráren, které maximalizují využití energie díky hornatosti terénu. Řízení vodní elektrárny je umístěné v hloubi hory a dostanete se k němu 600 metrů dlouhým skalním tunelem. 

 

Projekt jsme realizovali v letech 2021 – 2022 a jedná se o naši největší referenci společnosti v oblasti vodních turbín. Nový řídicí systém je postaven na redundantním řízení, které nahradilo komerčně nedostupný a technologický překonaný původní systém řízení. Součástí byla i dodávka redundantního systému buzení generátoru Basler DECS-450. Rozsahem se jednalo o projekt zahrnující projekční práce, šéfmontáž pro demontáže a montáže dodávek, tvorbu SW pro PLC a HMI včetně zkoušek a uvedení do provozu. To vše s využitím existující instrumentace a dalších návazných systémů elektrárny.

 

REDUNDANTNÍ ŘÍZENÍ A SPOLEHLIVOST

Nový řídicí systém zajištuje regulaci vodní turbíny, komunikaci s buzením a ochranami generátoru a pomocnými technologiemi. Postaven je na redundantním kontroléru AS 410-5H se vzdálenými I/O typu ET 200SP HA připojenými přes redundantní Profinet. Pro operátorské rozhraní je použitá architektura klient – server s HMI serverem a klientskými stanicemi.

 

Zvolené technické řešení splňuje požadavky na spolehlivost díky redundanci a splňuje také současné standardy používané v energetice. Modernizace probíhala ve dvou etapách. Během první etapy došlo k výměně řídicího systému, ve druhé etapě jsme zajistili výměnu budící soupravy. Nový systém byl navržen tak, aby integrace kopírovala původní technologii a značení elektroinstalační části zůstalo pro navazující technologie zachováno.

 

PCS 7 MÁ SKVĚLOU PROCESNÍ KNIHOVNU

Řízení na platformě PCS 7 je díky redundanci výrazně spolehlivější než původní systém a chrání technologii proti výpadkům a zajištuje tak stabilitu výroby elektrické energie a její dodávku do sítě.

 

Jednou z výhod zvoleného řešení je také rychlost tvorby softwaru díky rozsáhlé procesní knihovně, kterou má PCS 7 pro oblast procesní automatizace k dispozici. Tu si chválí hlavně programátoři, kterým výrazně usnadňuje a urychluje práci při vývoji.

 

Velkou výhodu ale představuje také pro koncového provozovatele, který má díky nim k dispozici standardizované řešení vhodné pro takto dlouhodobé investice. 

Jan Kváč, SIEMENS, garant platformy PCS 7

 

„Poptávky z B:TECHu na PCS 7 přicházejí s promyšleným návrhem technického řešení a tak následně s projektantem ladíme pouze detaily. Know-how se ve firmě daří držet a rozvíjet a je to vidět právě už na poptávkách. Když přijde na řadu realizace projektu, tak o ní často ani nevím. Prakticky mě není potřeba, programátoři se na mě obracejí o radu opravdu výjimečně. Takových společností mnoho není. I to mě utvrzuje v tom, že v oblasti PCS 7 disponuje tým B:TECHu silným know-how, které neustále rozvíjí.“

FAKTA V KOSTCE

2021 - 2022 Gruzie

Naše největší reference v oblasti vodních turbín.

 

Popis dodávky

  • projektová dokumentace
  • dodávka redundantního systému buzení generátoru
  • tvorba SW vybavení pro řídicí systém a HMI
  • oživení technologie
  • management a řízení zakázky
  • šéfmontáž – site management
  • uvedení do provozu
Fotogalerie

VODNÍ ELEKTRÁNY UMÍME

V oblasti řízení vodních elektráren máme řadu referencí a zkušený tým. Zajímá vás více? Navštivte stránku věnovanou tomuto segmentu.

HLEDÁTE PARTNERA PRO SVÉ PROJEKTY?

ROMAN HLOUŠEK, OBCHODNÍ MANAŽER

Obchodní i přípravná fáze projektu probíhaly v období epidemie C-19. Vyjednávání obchodní i realizační části na dálku bez možnosti navštívit lokalitu bylo velmi náročné  a vyžádalo si i několik počátečních nedorozumění. Byli jsme odkázáni na elektronickou komunikaci a videokonference. I přesto se nám však podařilo uzavřít smlouvu a projekt jsme mohli zahájit. 

 

Zakázka byla náročná především na logistiku a technické zajištění. Řešili jsme nákupy technologických celků z USA a jejich přepravu přes polovinu planety. Montážní práce na samotné elektrárně Khrami zajistil gruzínský partner a naši kolegové se postarali o inženýring s podporou specialistů z USA. 

 

Práce na takto komplexních projektech vyžaduje týmovou spolupráci a efektivní komunikaci s našimi partnery. Gruzie nás překvapila nejenom svojí pohostinností a tím, jak srdečně přivítali náš tým mezi sebou. Pochopili jsme také, jak závazné je pro naše partnery podání ruky a tradice, při kterých obchod stvrdíte společnou hostinou.

GRUZÍNSKÁ POHOSTINNOST

Další, co vás na Gruzii zaujme vedle překrásné přírody, je právě pohostinnost a přívětivost místních obyvatel. Gruzie je známá svým vínem a hostinami. Během projektu bydleli kolegové přímo u elektrárny, která je zhruba 2 hodiny jízdy od hlavního města Tbilisi, které v podstatě nikdy nespí. Náročnější podmínky na stavbě byly vyvážené pohostinností a přátelským přístupem místních kolegů.

 

Hlavní město Tbilisi bylo pro náš tým vstupní bránou po příletu do země a kolegové si ho tak stihli i díky non stop provozu užít do sytosti. 

Fotogalerie

CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Podívejte se, jaké pozice právě teď obsazujeme.