Případová studie

ROBOTICKÉ SKLÁDÁNÍ A PALETIZACE ETIKET V POLYGRAFICKÉM PRŮMYSLU

Jedna z činností, která je často nahrazována pomocí automatizovaných nebo robotických linek je značení, kontrola a manipulace produktu. Výhodou robotického řešení je možnost následné úpravy funkce robotu v případě změny technologického postupu (jeho etiketování, balení, hmotnosti a podobně). Zadání našim specialistům znělo: nalézt moderní řešení pro vkládání balíčku etiket do krabic s následnou paletizací a nahradit tak náročnou práci manipulantek. Z výsledku máme radost!

Robotické buňky společnosti B:TECH vznikly přímo v provozu, kde nelze zcela nahradit lidskou pracovní sílu. Velký důraz byl kladen na jednoduchost obsluhy zařízení při dodržení norem strojní bezpečnosti. Pracoviště je rozděleno optickými závorami na zóny tak, aby při ruční manipulaci s paletou robot bez přerušení odebíral výrobky z linky. Pracovník ale nemusí otevírat žádné kryty nebo brány, jen si stisknutím tlačítka vyžádá povolení pro vstup do zařízení a práce robotu se jeho přítomnosti přizpůsobí. Hrdí jsme na to, že zařízení jsme postavili a naprogramovali tak, aby si poradilo s výrobky mnoha tvaru a velikostí bez složité formátové přestavby.

 

LIDSKÁ RUKA JE ZÁZRAK, PRO NĚKTERÉ ČINNOSTI JE JÍ VŠAK ŠKODA

Robotizace je vhodná pro automatizaci fyzicky náročných, rutinních a mechanických činností nebo takových, které vyžadují nucené tempo či velkou přesnost, která je výsadou robota. Na konci našeho dalšího příběhu jsou opět ušetřené provozní náklady pracovních pozic. Robotizace otevřela pracovníkům příležitost ke změně pracovního zařazení, s možností uplatnit přidanou hodnotu lidské práce.

 

MODERNIZACE "POD ROUŠKOU"

Vlastní oživování technologie v podmínkách ztížených coronavirovou situací probíhala za dodržení všech preventivních opatření a bez přerušení. Kromě stávající epidemiologické situace byl výzvou také omezený prostor, který vyžaduje zachování uliček pro manipulaci. Velkou výhodou v tomto případě jsou simulační programy, které pomáhají, aby vše bylo ergonomicky správně nastaveno a roboti měli očekávaný dosah.

 

Naše společnost pro vizualizace využívá SW Visual Components, který umožní vše navrhnout a otestovat funkcionalitu ve virtuálním prostředí, což pomáhá kvalitně upřesnit zadání a očekávání na straně zákazníka. Tento dialog může být v současných podmínkách, které nepřejí osobním setkání, komplikovanější. Pro úspěšnou realizaci je však klíčový. Díky simulacím lze i na dálku snížit dobu trvání této fáze a vše řádně vyjasnit.

 

V HLAVNÍ ROLI ROBOTY FANUC

Tato konkrétní aplikace robotické paletizační buňky stojí na integraci 2 robotů FANUC M-710iC/50 a M-10iD/12. Důležité parametry byly v tomto případě jejich rychlost a dosah. První robot skládá krabici, zalepí ji, vybaví etiketou, nabere do krabice výrobky, paletizuje a na paletu vkládá proložky. Druhý odebírá produkt z linky a sestavuje skupinu pro přesun do krabice. V níže uvedeném videu jsou zobrazeny ve vzájemné spolupráci. 

 

 

UNIVERZÁLNÍ PALETIZAČNÍ BUŇKA

V rámci projektu jsme vyvinuli univerzální paletizační řešení pro malé prostory uzpůsobené pro provoz s manipulací paletami ručně vedenými vozíky:

 

 • Prostor 3.6 x 3.6 m
 • 6 krabic za minutu
 • 2 paletová místa EUR palet na podlaze
 • Obsluha paletovým vozíkem
 • Vkládání proložek na paletu a mezi vrstvy
 • Výměna palety a doplnění proložek bez zastavení paletizace
 • Pracoviště je chráněno optickými závorami, tedy bez nutnosti otevírat brány

 

TOMÁŠ SEDLÁČEK, BYZNYS LÍDR

" V rámci projektu jsme realizovali zároveň dvě stejná pracoviště, na malém prostoru a pro nás v rekordním čase. Aplikace je složitá z hlediska počtu manipulovaných produktů resp. jejich tvarů a velikostí. I přesto se podařilo zachovat jednoduchost z hlediska přejíždění stroje mezi výrobky. Jedná se o inteligentní řešení s ohledem na potřeby zákazníka, kde jsme naplno využili naše schopnosti programování složitých aplikací řízených PLC. Zařízení umožňuje výměnu palet a doplnění zásoby krabic bez nutnosti manipulace s kryty a zastavení stroje. Přesto plně vyhovuje normám spojeným s CE."

FAKTA V KOSTCE

 • Realizována dvě totožná pracoviště najednou
 • Roboty FANUC M-710iC/50 a M-10iD/12
 • Robot 1 skládá krabici, zalepí ji, vybaví etiketou, nabere do krabice výrobky, paletizuje a na paletu vkládá proložky
 • Robot 2 odebírá produkt z linky a sestavuje skupinu pro přesun do krabice
 • Baleno několik desítek tvarů a velikostí produktu, 2 velikosti krabic
 • Řešení umožnuje manipulaci s paletami a doplnění zásoby krabic bez zastavení odběru z linky
Fotogalerie

S ČÍM VŠÍM VÁM UMÍME POMOCI?

Robotizace na míru vašemu provozu? Sběr výrobních dat nebo servisní služby pro vaše technologie? Jak vypadají další námi realizovaná robotická pracoviště? Čtěte na stránce o robotizaci.