Cena Hejtmana Kraje Vysočina

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

V pondělí 25. dubna 2022 převzal Igor Zahrádka ocenění v kategorii soukromých podniků o velikosti 51 - 250 zaměstnanců v rámci soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina za podpory Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, KOUS Vysočina a Vysočina Education. Hodnotilo se období 2020 - 2021.

PRINCIP SDÍLENÉ HODNOTY

Naše politika v této oblasti se opírá o princip sdílené hodnoty. Zaměřujeme se na transparentní komunikaci, etickou spolupráci s našimi obchodními partnery a odpovědné podnikání. V sociální oblasti klademe důraz na hodnotově řízenou firemní kulturu, podmínky pro rozvoj a seberealizaci našich zaměstnanců a podporu a rozvoj technického vzdělávání.

REGIONÁLNÍ KONFERENCE

Jedním z cílů Ceny Hejtmana Kraje Vysočina je popularizace tématu společenské odpovědnosti. Na soutěž proto navazuje podzimní konference, kde oceněné organizace sdílejí své zkušenosti s účastníky. Zajímá vás, jaké jsou hlavní pilíře naší společenské odpovědnosti a proč se této oblasti dlouhodobě věnujeme? Budeme se s vámi těšit na viděnou 22. 9. 2022 v sídle Kraje Vysočina.

V DUCHU VÝRAZOVÉHO TANCE

Slavnostní vyhlášení oceněných organizací a předání ceny bylo doplněno hned dvěma tanečními vystoupeními. Jako první vystoupila úspěšná jihlavská taneční škola NART DANCE SCHOOL.

 

Akci uzavřela již tradičně emotivním vystoupením taneční skupina ÚLET z denního stacionáře v Jihlavě. Ta na stránkách stacionáře vysvětluje, že její název znamená, že se její členové neberou zase tak úplně vážně. Jedním z jejich cílů je bavit se při tanci a bavit diváky. Vedle toho však její tanečníci mnohdy doslova dokážou uletět představám a očekáváním diváků. Potvrzujeme jejich slova, že svým nasazením a bezprostředním emocionálním projevem bourají bariéry a přenášejí obecenstvo takřka do „jiné dimenze“. 

 

Oběma skupinám děkujeme za krásný umělecký zážitek. 

Fotogalerie