PŘÍPADOVÁ STUDIE

Gibraltar nás posunul v oblasti funkční bezpečnosti, za certifikací jsme se vydali až do Ameriky

V pozadí obrovské skály, typické pro stát Gibraltar, probíhala realizace jednoho z významných projektů v oblasti Oil&Gas, který jsme realizovali v průběhu let 2017 – 2019. Na začátku našeho příběhu stálo rozhodnutí vystavět v této lokalitě nový typ elektrárny. Původní dieselové generátory jsou nyní z části nahrazovány generátory na zemní plyn. Dodávkou plynu pro novou elektrárnu byla pověřena společnost SHELL. Generálním dodavatelem řešení pro stáčení, skladování a zplyňování LNG se stala společnost CHART FEROX, a.s., náš dlouholetý zákazník v oblasti procesní automatizace. Společně máme za sebou již desítky projektů.

Specifické postupy dané lokalitou

Gibraltar známý jako SKÁLA je hranicí mezi Evropou a Afrikou. Obýván byl už od doby kamenné a v dějinách lidstva sehrál nesčetněkrát roli strategické pevnosti a námořní základny. Kromě toho jde o velmi oblíbenou a klimaticky příznivou turistickou destinaci. Zakázka procesní automatizace pro skladování a zplyňování na Gibraltaru jednoznačně vybočuje z řady dosud společně realizovaných projektů se společností CHART FEROX. Výjimečná je svou velikostí, technickou náročností, ale především velmi přísnými požadavky na zajištění bezpečnosti. Specifické postupy vyžadovala i lokalita, kde bylo třeba zohlednit mimo jiné i možná rizika spojená s blízkým letištěm a vlivem letištních radarů na použité technologie.

 

Realizace projektu měla za naši stranu dvě klíčové postavy. Pavla Vraspíra, softwarového specialistu a technického lídra pro procesní automatizaci a Ing.  Evu Doležalovou, projektovou manažerku, zodpovědnou za průběh projektu.

 

Bezpečnostní faktory v sektoru Oil&Gas

„Tento projekt pro skladování a zplyňování LNG byl velkou zkušeností pro celý náš tým. Od začátku jsme věděli, že bude nejenom zajímavý, ale i náročný,“ uvádí Eva Doležalová.

 

Předmětem naší dodávky byl řídicí systém pro celou technologii skladování a zplyňování zemního plynu, která obsahuje funkční části transfer LNG z námořních tankerů do kryogenních zásobníků a řízení čerpání LNG ze zásobníků do odpařovačů, kde je kapalná fáze přeměněna na plynnou. U projektů, kde je hlavním médiem plyn, je bezpečnost celého procesu maximálně důležitá. Navržené řešení a bezpečnostní faktory musí zabránit vzniku abnormálních podmínek automatickou detekcí možných závad i monitoringem dat. Rizika materiálních, finančních či environmentálních škod jsou vysoká.

 

 

Náročná přípravná fáze a analýza rizik

Procesu návrhu předcházela detailní a náročná fáze analýzy možných rizik. S ohledem na specifika projektu bylo ale i přes tuto detailní analýzu nutné řadu věcí řešit i během realizace. Díky společným pravidelným schůzkám celého týmu včetně koncového zákazníka jsme se nakonec společně dokázali postavit čelem všem výzvám a dokončili úspěšně zakázku, která nás svojí složitostí oproti původnímu očekávání tak trochu zaskočila. Obstáli jsme i díky partnerské spolupráci se společností CHART FEROX. Na obchodní i lidské rovině jsme se pohybovali v prostředí vzájemné otevřenosti a podpory.

 

Lokalita za odměnu

Prostředí projektu na Gibraltaru vnímali kolegové jako odměnu a to i přesto, že oživování podobných technologií, jak říká Eva, je práce pro drsné chlapy. Žádná kancelář ani klimatizovaná hala. Ačkoliv ona sama díky organizačně nabitým krátkodobým pobytům na stavbě neměla čas Gibraltar blíže prozkoumat, za návštěvu lokality je vděčná.  „Představte si, že vyjdete z hotelu nebo z práce a před sebou vidíte moře, parníky, racky, slunce … myslím, že i toto nám pomáhalo zvládat náročnou práci na tomto projektu,“ doplňuje Eva.

 

Za funkční bezpečností do Ameriky

V oblasti procesní automatizace a funkční bezpečnosti jsme na Gibraltaru nasbírali cenné zkušenosti. Zajištění bezpečnosti průmyslových procesů dle vysokých standardů normy IEC 61511 není v České Republice ještě úplně běžné. Tyto standardy k nám postupně pronikají ze Západní Evropy a Ameriky. Akcent na environmentální, ekonomickou i společenskou odpovědnost za dopady a možná rizika spojená s provozem průmyslových provozů je ale stále častěji diskutovaným tématem i u nás. Věříme proto, že oblast funkční bezpečnosti dle těchto přísných norem bude stále častěji součástí průmyslových provozů i u nás.

 

 

FUNKČNÍ BEZPEČNOST PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli investovat prostředky a čas našeho předního odborníka pro tuto oblast Petra Matouška a získat certifikaci a oprávnění Certified Functional Safety Professional CFSP pro sektor průmyslových procesů. Petr absolvoval náročné školení SFSP u společnosti Exida v Americe. Certifikační zkoušky složil úspěšně v červnu 2020.

FUNKČNÍ BEZPEČNOST

Našim zákazníkům jsme tak nyní schopni zajistit certifikované služby funkční bezpečnosti pro oblast průmyslových provozů.

Poděkování, které hřeje u srdce

Bezpečnost sehrála v prostředí na hranici Evropy s Afrikou klíčovou roli stejně, jako kolegové Pavel a Eva, kteří za svoji práci obdrželi dárek ve formě skleněné plastiky od projektového manažera. Nestává se každý den, aby zákazník touto formou vyjádřil, že je rád, že pro něj pracujete právě vy. Eva s Pavlem pracují na projektech pro tohoto zákazníka již 6 let, mají za sebou řadu společných projektů.

 

„Musím říct, že mě ocenění překvapilo. Cením si toho, že náš přístup zákazník nepřešel jen běžným poděkováním,“ říká Pavel Vraspír. „Byli jsme stále o krok napřed. Vývoj se často řešil na místě a za pochodu, někdy to bylo dost náročné. Ale už za ty roky vím, že ono to vždycky nakonec dobře dopadne. Jen někdy je ta cesta složitější,“ dodává Pavel, který má přes 20 let zkušeností v oboru, ale i přesto přistupuje ke všem dalším projektům s plným respektem.

 

„Jsem ráda, že spolupráce s tímto zákazníkem pokračuje a rozvíjí se. Myslím, si že to je výsledkem poctivě odvedené práce našich specialistů, kteří svým nasazením, odbornou znalostí a profesionalitou způsobují, že naši zákazníci s námi chtějí spolupracovat opakovaně. Jsem na ně hrdá, “  uzavírá Eva Doležalová.

Pavel Vraspír je náš technický lídr za software pro segment procesní automatizace. Pracuje v naší společnosti již od roku 2000 a patří mezi naše nejzkušenější kolegy. Má za sebou řadu projektů z oblasti mlékárenství, důlního průmyslu, měřící techniky, Oil &Gas nebo energetiky. Disponuje zkušenostmi jak z oblasti diskrétní tak procesní automatizace. Jeho rukopis nesou také technicky náročné a nestandardní projekty jako například řízení odjímatelných kráčivých jednotek pro Severočeské doly nebo řízení chemické úpravy vod pro elektrárnu Muridke v Pákistánu. Spolupráci s ním si chválí nejenom zákazníci, ale také jeho kolegové. 

Fakta v kostce

  • 2017 - 2019, Gibraltar
  • Projektová dokumentace
  • Dodávka rozvaděčů v technologickém kontejneru
  • Tvorba SW vybavení pro řídicí systém a HMI, platforma Allen-Bradley (Rockwell Automation)
  • Komunikace či integrace dílčích technologických autonomních celků (MLA-Machine Loading Arm, kompresorovny, ochrana zhášecího systému)
  • Šéfmontáž a oživení technologie
  • Funkční bezpečnost - Systém řízení dle IEC 61511
Fotogalerie

Chcete se dozvědět více našich zkušenostech? Podívejte se na interaktivní mapu s přehledem našich referencí napříč jednotlivými segmenty nebo si přečtěte další z příběhů. 

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO SVŮJ PROVOZ? POMOHU VÁM.

Ing. Eva DOLEŽALOVÁ, Business Leader