MODERNIZACE "POD ROUŠKOU"

ROBOTICKÉ SKLÁDÁNÍ A PALETIZACE ETIKET V POLYGRAFICKÉM PRŮMYSLU

Jedna z činností, která je často nahrazována pomocí automatizovaných nebo robotických linek je značení, kontrola a manipulace produktu. Výhodou robotického řešení je možnost následné úpravy funkce robotu v případě změny technologického postupu (jeho etiketování, balení, hmotnosti a podobně). Zadání našim specialistům znělo: nalézt moderní řešení pro vkládání balíčku etiket do krabic s následnou paletizací a nahradit tak náročnou práci manipulantek. Z výsledku máme radost!

UNIVERZÁLNÍ PALETIZAČNÍ BUŇKA

V rámci projektu jsme vyvinuli univerzální paletizační řešení pro malé prostory uzpůsobené pro provoz s manipulací paletami ručně vedenými vozíky:

 • Prostor 3.6 x 3.6 m
 • 6 krabic za minutu
 • 2 paletová místa EUR palet na podlaze
 • Obsluha paletovým vozíkem
 • Vkládání proložek na paletu a mezi vrstvy
 • Výměna palety a doplnění proložek bez zastavení paletizace
 • Pracoviště je chráněno optickými závorami, tedy bez nutnosti otevírat brány

V HLAVNÍ ROLI ROBOTY FANUC

Tato konkrétní aplikace robotické paletizační buňky stojí na integraci 2 robotů FANUC M-710iC/50 a M-10iD/12. Důležité parametry byly v tomto případě jejich rychlost a dosah. První robot skládá krabici, zalepí ji, oetiketuje, nabere do krabice výrobky, paletizuje a na paletu vkládá proložky. Druhý odebírá produkt z linky a sestavuje skupinu pro přesun do krabice. Ve výše uvedeném videu jsou zobrazeny ve vzájemné spolupráci. 

MODERNIZACE "POD ROUŠKOU"

Vlastní oživování technologie v podmínkách ztížených coronavirovou situací probíhala za dodržení všech preventivních opatření a bez přerušení. Kromě stávající epidemiologické situace byl výzvou také omezený prostor, který vyžaduje zachování uliček pro manipulaci. Velkou výhodou v tomto případě jsou simulační programy, které pomáhají, aby vše bylo ergonomicky správně nastaveno a roboti měli očekávaný dosah.

Naše společnost pro vizualizace využívá SW Visual Components, který umožní vše navrhnout a otestovat funkcionalitu ve virtuálním prostředí, což pomáhá kvalitně upřesnit zadání a očekávání na straně zákazníka. Tento dialog může být v současných podmínkách, které nepřejí osobním setkání, komplikovanější. Pro úspěšnou realizaci je však klíčový. Díky simulacím lze i na dálku snížit dobu trvání této fáze a vše řádně vyjasnit.

" V rámci projektu jsem realizovali zároveň dvě stejná pracoviště, na malém prostrou a pro nás v rekordním čase. Aplikace je velmi složitá z hlediska počtu manipulovaných produktů resp. jejich tvarů a velikostí. I přesto se podařilo zachovat jednoduchost z hlediska přejíždění stroje mezi výrobky. Jedná se inteligentní řešení s ohledem na potřeby zákazníka, kde jsme naplno využili naše schopnosti programování složitých aplikací řízených PLC. Zařízení umožňuje výměnu palet a doplnění zásoby krabic bez nutnosti manipulace s kryty a zastavení stroje. Přesto plně vyhovuje normám spojeným s CE." Ing. Tomáš Sedláček, Byznys lídr oddělení Robotika

FAKTA V KOSTCE

 

 • Realizována dvě totožná pracoviště najednou
 • Roboty FANUC M-710iC/50 a M-10iD/12
 • Robot 1 skládá krabici, zalepí ji, oetiketuje, nabere do krabice výrobky, paletizuje a na paletu vkládá proložky
 • Robot 2 odebírá produkt z linky a sestavuje skupinu pro přesun do krabice
 • Baleno několik desítek tvarů a velikostí produktu, 2 velikosti krabic
 • Řešení umožnuje manipulaci s paletami a doplnění zásoby krabic bez zastavení odběru z linky
 • Další případové studie naleznete ZDE
Fotogalerie