Za systémy OPTIPA stojí 30 let vývoje společností BENZ-HMB CZECH a nabízí:

 

  • až 25% úspory zemního plynu
  • až 10% úspory el. energie
  • až 3% zvýšení produkce

Systémy disponují vlastním algoritmem řízení sušárny, který se oproti obecně zažitému postupu vyznačuje stabilizací vlhkosti produktu a především v úspoře energie. 

 

Systém OPTIPA je primárně navržen pro rozprašové, pásové a válcové sušárny minerálních látek a potravin.

Jednou z hlavních oblastí uplatnění systémů OPTIPA jsou stroje na výrobu nebo zušlechťování nekonečných pásů. 

 

Tyto stroje produkují nekonečný pás výrobku, který se většinou buď navíjí do rolí nebo se na řezačkách zpracovává na desky o různých rozměrech.

Pro výrobní linky nanášející vrstvu nanovláken na podkladový běžící pás nabízí řadu užitečných funkcí. Od měření plošné hmotnosti, přes automatické regulace, statistiky i export hodnot.

NADSTAVBA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ OPTIPA

Za systémy OPTIPA stojí 30 let vývoje společností BENZ-HMB CZECH. OPTIPA v praxi funguje jako nadstavba stávajícího řídicího systému linky. Vzájemné propojení se stávajícím ŘS může mít různé formy (síťové propojení, signálové pomocí datových kabelů apod.). Integrace zachovává stávajícího funkce ŘS  a navíc nabízí nadstavbu v podobě řídicích a optimalizačních funkcí:

  • plynulá regulace a stabilizace hlavní kvalitativní vlastnosti vyráběného produktu (např. tloušťky, vlhkosti …)
  • automatická regulace a stabilizace výrobního výkonu linky (např. sušárny)
  • snížení energetické náročnosti sušárny díky pokročilé řídící funkci

 

30 LET VÝVOJE V RUKOU ZKUŠENÉHO INTEGRÁTORA

Výrobce pokročilých řídicích systémů ze Štětí BENZ-HMB CZECH a.s. se stal  29. 1. 2024 součástí společnosti B:TECH, a.s., česká rodinná firma vybudovaná Ing. Antonínem Lízrem, CSc. za svoji 30letou historii dodala svým zákazníkům desítky měřicích a řídicích systémů, za kterými stojí vlastní vývoj a specifické know-how. 

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE? KONTAKTUJTE MĚ!

Vojtěch Ježek, Projektový manažer