Přednáška a navazující workshop

Praktické ukázky automatizace a robotizace v českých společnostech

Automatizace jako strategická otázka? Jak bude vypadat pracovní trh v budoucnu? Budou mít lidé stále menší chuť pracovat v nuceném tempu nebo ve směnném provozu? Čelí dnes výrobní podniky nezvratnému trendu? Jak podniknout první kroky směrem k robotizaci a automatizaci provozů pro udržení konkurenceshopnosti? S čím ale začít? Zda a jak automatizovat a robotizovat jsou strategické otázky, které aktuálně řeší mnoho českých výrobních společností.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest připravila ve spolupráci s Národním centrem Průmyslu 4.0 sérii workshopů na téma digitalizace a automatizace malých a středních podniků. V loňském roce 2020 byly workshopy realizovány online formou. 

 

V rámci roadshow byly představeny zájemcům z řad malých a středních podniků klíčové technologie Průmyslu 4.0, jako je digitální dvojče, 3D tisk a aditivní výroba.  Zodpovězeny byly otázky, proč je dobré sbírat data ze strojů a jaký je rozdíl mezi preventivní a prediktivní údržbou. 

 

O všem se mohli účastníci přesvědčit v praxi v tzv. testbedech, speciálních univerzitních pracovištích, která vznikají pro názornou ukázku aplikace technologií a postupů Průmyslu 4.0. 

8.9.2021 proběhl další ze série workshopů, tentokráte prezenčně v Jihlavě, v krásných prostorách Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Naše společnost B:TECH byla přizvána k účasti podpory malých a středních podniků našeho kraje. V rámci přednášky jsme se podívali na praktické ukázky automatizace a robotizace v českých společnostech. Odborný workshop se pak zaměřil na samotné kroky vedoucí k zavádění automatizace v menších a středních firmách. 

Kolegové vystupující na konferenci se zaměřili na následující témata:

  • Zda a jak automatizovat a robotizovat jsou strategické otázky, které aktuálně řeší mnoho českých výrobních společností.
  • V rámci prezentace jsme představili konkrétní robotické aplikace, u kterých jsme diskutovali nad výchozí situaci, navrženým řešením a výsledky realizace.
  • Na příkladech jsme si ukázali robotické balení do krabic a paletizaci v polygrafii a mlékárenství, robotickou manipulaci se žhavým výkovkem mezi lisy, robotické nařezávání těsta, ale také automatizované krájení a míchání sýrů.

 

Praktický workshop směřoval k otázkám, kdy a kde se vyplatí automatizovat. Jak s automatizací začít a na co si dávat pozor. Naši zástupci zodpovídali dotazy spojené se zaváděním a rozšiřováním automatizace a robotizace.Na příkladech konkrétních realizací nabídli inspiraci z různých prostředí. Akci moderoval zástupce Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Zděněk Martínek.

 

 

 

Součástí programu byly také komentované prohlídky Cyber Physical Factory Vysoké školy polytechnické Jihlava. Cyber Physical Factory je modelovým pracovištěm moderní průmyslové výroby, které se skládá z fyzické výrobní linky a její digitální kopie ve virtuálním prostředí. Na CP Factory lze simulovat téměř jakýkoliv výrobní proces automatické linky, přičemž k fyzickým výrobním zařízením lze „virtuálně" připojit jakékoliv další a sledovat jaký bude dopad na jednotlivé součásti výroby.

Nestihli jste se zeptat našich odborníků na všechno, co vás k automatizaci a robotizaci zajímá? Kontaktujte nás!