ŘÍZENÍ

BUDOV

V oblasti AUTOMATIZACE BUDOV za námi stojí řada úspěšných projektů. Máme zkušenosti s propojením výrobních technologií a provozních systémů budov tak, aby docházelo ke zpětnému využití zbytkového tepla a jeho využití v rámci provozu.

 

Svým zákazníkům umíme zajistit i průmyslová dispečerská pracoviště a systémy pro monitoring a řízení energetických zdrojů pro zvýšení efektivity HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI.

 

V rámci provozních celků zajišťujeme kompletní dodávku MaR a technologického silnoproudu, projektovou dokumentaci, materiálovou dodávku části elektro. Zajistíme také operátorské stanice a tvorbu SW pro řízení a vizualizaci. Postaráme se i o kompletní montáž a oživení technologie.

AUTOMATIZACE BUDOV

MĚŘENÍ A REGULACE

SERVIS 24/7

PROJEKCE A INŽENÝRING

PROJEKCE A INŽENÝRING

MONITORING A ŘÍZENÍ

MONITORING A ŘÍZENÍ

KOMUNIKAČNÍ A DATOVÁ BEZPEČNOST

KOMUNIKAČNÍ A DATOVÁ BEZPEČNOST

VIZUALIZACE A PŘENOSY DAT

VIZUALIZACE A PŘENOSY DAT

DODÁVKY VN

DODÁVKY VN

PROCES REALIZACE

 

 

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

 • návrh koncepce řešení včetně budget ceny
 • basic design, single line diagram pro NN i VN

 

INŽENÝRING A DODÁVKY

 • kompletní dodávka systému MaR a technologického silnoproudu
 • projektová dokumentace
 • dodávka kabelů, kabelových tras, rozváděčů, polní instrumentace, armatur včetně pohonů
 • dodávka operátorských stanic
 • tvorba SW vybavení pro řídicí systém a HMI

 

OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ DÍLA

 • oživení technologie
 • management a řízení zakázky
 • kompletní montáže
 • uvedení do provozu

ZAJISTÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Náš zkušený tým disponuje širokým technologickým know-how. V oblasti řízení budov máme reference s velkými projekty v Čechách i v zahraničí. V tomto segmentu jsem realizovali také jeden z našich historicky největších exportních projektů až v dalekém Mexiku. Poznejte blíže naše zkušenosti a přečtěte si příběh z jeho realizace.

 

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO SVŮJ PROVOZ? POMOHU VÁM.

Tereza Vítová, Sales Representative