2020

„Uplynulý rok přinesl asi největší celospolečenské změny v moderní době. Společnost B:TECH, a.s. prožila tento rok v rozpolcené  poloze. Rostla i padala zároveň. Způsobily to dva protichůdné vlivy. Na jedné straně spojení sil se společností ZPA Industry a na straně druhé propad ekonomiky díky epidemii covid-19. Oba vlivy byly tak silné, že jim jsou věnovány ještě samostatné kapitoly. I přes celkový pokles tržeb z tuzemských i zahraničních trhů se podařilo společnost udržet silnou a stabilní pro všechny zainteresované  skupiny," uvádí výroční zprávu za rok 2020 Igor Zahrádka, generální ředitel naší společnosti. 

Soubory ke stažení