2021

V roce 2021 se společnost přizpůsobovala změnám na trzích, chování lidí a v neposlední řadě turbulencím v dodavatelských řetězcích. Uplynulý rok se tak stal zkouškou flexibility, odolnosti a schopnosti hledat nová řešení, ve kterých náš tým uspěl. Společnost ve více ukazatelích předčila cíle, které jsme si pro rok 2021 stanovili.

Soubory ke stažení