AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE

V MLÉKÁRENSKÉM PRŮMYSLU

Mlékárenství patří k tradičním průmyslovým odvětvím. V posledních letech čelí tento segment na jedné straně výrazným tlakům na cenu svých výrobků, na straně druhé pak neustále rostoucí ceně lidské práce. Ta navíc začíná být čím dál méně dostupná. To je také hlavním důvodem automatizace a robotizace procesů a činností v tomto odvětví. 

Našim zákazníkům pomáháme s řízením procesů výroby a robotizací logistických operací. Máme  zkušenosti také s řízením technologického zabezpečení výrobních prostor a snižováním energetické spotřeby. Implementací to pro nás nekončí, našim zákazníkům je k dispozici také servisní tým dostupný v režimu 24/7. 

 

AUTOMATIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ

 • Pastery
 • Výrobníky sýřeniny
 • Tanky pro mléko a syrovátku
 • Technologie pro odsolení syrovátky
 • Úchovné tanky pro syrovátku
 • Výrobníky sýřeniny
 • Předlisování a lisování sýru
 • Výroba technologické vody
 • Výroby zákysu
 • Solovny
 • Myčky klecí
 • CIP (Cleaning in place)

 

ÚSPORA ENERGIÍ MLÉKÁRENSKÝCH PROVOZŮ

Řízení technického zabezpečení budov, ve kterých se výrobní technologie nalézají, má nejenom vliv na kvalitu produktu z pohledu fyzikálních podmínek výroby a skladování. Důležitým momentem jsou také spojené úspory na energiích. Ty mají vliv nejenom na cenovou konkurenceschopnost, ale souvisí také s environmentální zodpovědností organizací, která začíná být velkým tématem už i u nás. 

REFERENCE - VÝROBNÍ PROCESY V MLÉKÁRENSTVÍ

V oblasti automatizace výrobních procesů v mlékárenství máme dlouholeté zkušenosti.  Dodáváme naše služby nejenom v rámci České republiky, ale máme za sebou také řadu projektů v Rusku a Bělorusku.

Fotogalerie

Zajímají vás naše zkušenosti v oblasti automatizace v mlékárenství? Seznamte se s příběhem projektu, který jsme realizovali pro mlékárnu Moravia Lacto v Jihlavě.

ROBOTIZACE V MLÉKÁRENSTVÍ 

Robotizaciautomatizaci výrobních procesů navrhujeme tak, aby dávala smysl a přinášela vám úspory nákladů a času. Připravíme vám efektivní řešení robotických pracovišť i celých výrobních linek od technického návrhu přes simulaci po integraci do stávajícího provozu. Pro všechny naše realizace poskytujeme také servis a údržbu.

 • Robotická manipulace s produktem (baleným i nebaleným)
 • Robotický výplach sýrařských van
 • Robotické vkládání potravin do obalů
 • Robotická paletizace
 • Robotické prokrajování 
 • Robotické míchání
 • Robotické oplachování

Jaké jsou naše zkušenosti s robotizací procesní úloh v mlékárenském projektu? Seznamte se s příběhem z projektu pro mlékárnu v Německu. 

5v1 aneb automatizací výrobních procesů to pro nás teprve začíná

Řízením a robotizací výrobních procesů to pro nás nekončí. Pro oblast potravinářství a mlékárenství zajištujeme také automatizaci a robotizaci logistických úloh, sledování médií a energií, dispečerský systém a následný servis. Díky širokému záběru nabízíme komplexní službu.

Automatizace výrobních procesů

Robotická pracoviště a linky

Řízení technického zabezpečení výrobních prostor

Dispečinky

Nadřazené systémy pro archivaci i interpretaci dat

Preventivní údržba a nahodilý servis

Máme zkušenosti s automatizací výroby i procesních technologií, postaráme se o servis a školení údržby. Mám zkušenosti také s řízením provozních celků technického zabezpečení budov. V oblasti řízení těchto provozních celků (kotelny, chlazení, vzduchotechnika) máme prokazatelné zkušenosti a reference u nás i v zámoří. Podívejte se na naši interaktivní mapu a seznamte se s příběhy z našich projetků.