PŘÍPADOVÁ STUDIE

Modernizace mlékárny či sýrárny za provozu? Výroba musí stát na prvním místě!

Pro naše působení na trhu mlékárenského průmyslu byla spolupráce na projektu pro mlékárnu Moravia Lacto v Jihlavě zlomová. A začala poněkud netradičně. Téměř záchrannou akcí, kdy jsme byli přizváni dokončit rozpracovanou integraci technologie. Díky této akci a i z důvodu své velikosti a stability jsme se stali preferovaným dodavatelem automatizace pro celou skupinu INTERLACTO. Ta zahrnuje mlékárny v Jihlavě, Opočně a Olešnici. Posílili jsme také spolupráci se společností, která zajistila dodávku technologie a nyní společně realizujeme projekty pro mlékárny a sýrárny v Německu a dalších zemích. 

Automatizace a modernizace za provozu? Výroba na prvním místě!

Příběh mlékárny Moravia Lacto měl své pokračování. V dalších etapách jsme zajištovali řízení výrobních technologií během modernizace a rozšiřování výrobních provozů. V letech 2015 – 2016 se přistavovala nová plnírna a skladovací prostory. V rámci modernizace závodu se zprovozňovala nová plnička, dopravníkové systémy, systémy balení, robot pro paletizaci, technologie foliování, etiketování a expedice zboží. Naše úloha během první etapy zahrnovala rekonstrukci CIP stanice, 5 tanků a menších provozních souborů například ochucování mléka. A to během provozu celé výrobní technologieVe druhé etapě projektu probíhala rekonstrukce pasterizace a 6 tanků pro speciální výrobky.

 

„Když se modernizuje, výrobní proces je na prvním místě. Nesmí se zastavit,“ uvádí své vyprávění o projektu v Jihlavě Petr Dobrovolný, softwarový specialista. Oživování během provozu je opravdu náročná disciplína nejenom pro nás jako systémové integrátory, ale také pro provozní zaměstnance mlékárny. V mlékárenství platí vysoké hygienické standardy a ty musí být dodrženy i během přestavby a modernizace.

 

Největší výzvou integrace byla plnička v kombinaci se zubovým čerpadlem

Modernizace technologie probíhala hladce. Největší výzvou byla nakonec integrace plničky a její sladění s čerpadlem. Zubové čerpadlo bylo v tomto případě použito pro svoji šetrnost k produktu. Během plnění ho totiž nenašlehává. Tento způsob čerpání reaguje na vysoké požadavky na kvalitu výsledného produktu. Během oživení se však ukázalo, že čerpadlo nebylo zcela kompatibilní s technologií nové plničky a museli jsme vyřešit, aby obě části spolu hladce spolupracovaly. Oříškem bylo sladění plnicího ventilu plničky a regulace zubového čerpadla. Důležitým aspektem pro správnou regulaci celku se ukázalo dodržení průtoku a kontrola hladiny a tlaku v plničce. Řešení jsme hledali společně s výrobcem plnicí linky a nakonec se ho také podařilo najít.

 

Sehraný dodavatelský tým v oboru, který si vás prostě získá

Nejenom v Jihlavě, ale i na dalších projektech v rámci této skupiny, jsme našli opravdu sehraný dodavatelský tým. Svoji roli sehráli také zástupci investora. Díky partnerské spolupráci se během nasazení vždy dokázalo rychle najít řešení všech nastalých situací a efektivně postupovat v realizaci.

 

 „Skvěle nastavené vztahy sehrály i zde klíčovou roli,“ svěřuje Karel Tonar, byznys lídr týmu, který se zaměřuje na procesní technologie. Na projektu působil jako projektový manažer. V závěru doplňuje: „Když vidím na pultě jogurty ve skle, vždycky si vyberu ten opočenský. Během spolupráce si k produktům vybudujete vztah. Víte, jak byly vyrobené a máte k nim prostě důvěru.“

 

Na dotaz, jak práce v tomto segmentu ovlivnila jeho vztah k sýru, odpovídá kolega Petr Dobrovolný, programátor, který je jedním z odborníků na řízení mlékárenských technologií u nás ve společnosti takto: „Sýr mám rád, chutná mi i ten nedozrálý. Mám rád dokonce i syrovátku. Hygienické podmínky při výrobě  a skladování jsou maximální, tlak na kvalitu je mimořádný. Produkty, které putují ke spotřebiteli, jsou opravdu na vysoké úrovni.“

 

Krása a lesk nerezu: technologie pro mlékárenství jsou jako výkladní skříň

Technologie v mlékárenském průmyslu jsou skutečně výkladní skříní naší práce. Nejenom díky použitým nerezovým materiálům, čedičovým podlahám, ale také díky vysokým hygienickým standardům, které v tomto odvětví panují, je pohled na ně opravdu silným vizuálním zážitkem a kolegové jsou na svůj podíl na jejich integraci náležitě hrdí.

 

Fotogalerie

Nejvíc zahřeje u srdce, když jsou spokojení i lidé, kteří novou technologii obsluhují

Největší zadostiučinění na konci každého projektu představuje samozřejmě funkční technologie a spokojený zákazník. Na konci náročného procesu oživení technologie totiž příběh teprve začíná. To, jak dobře bude technologie sloužit, je často závislé i na podmínkách následného provozu. Jednoduché ovládání a dostupnost všech podmínek pro spuštění pro obsluhu. Prevence škod a ochrany při spouštění technologie. Teprve zkušební provoz prověří práci, která byla při integraci provedena.

 

„Během integrace se vyplatí poslouchat i obsluhu a čile komunikovat všechna očekávání. A také se mi osvědčilo udělat vše co nejjednodušeji. Pro obsluhu i ovládání technologie, ale také z pohledu topologie softwaru. Aby byl čitelný pro další programátory. Když zapojíte lidi, kteří následně s technologií pracují, dosáhnete vždy lepšího výsledku, hladší spolupráce a spokojenosti na všech stranách,“  uvádí Petr Dobrovolný, který se programování technologií v mlékárenství věnuje v B:TECHu již téměř 10 let.

 

Z Jihlavy do dalších zemí

Na projektu v Jihlavě jsme posílili spolupráci s dodavatelem technologií, který realizuje řadu projektů pro mlékárny a sýrárny nejenom v Čechách, ale také v zahraničí. Máme společně za sebou řadu zrealizovaných projektů:

 

 • SLUCK (Bělorusko, 2013): pastery, výrobníky sýřeniny, předlisování a lisování sýru, výroba technologické vody, solovna, dopravníky balicí linky, myčka klecí a CIP (Cleaning in proces).
 • ASIPOVIČY (Bělorusko, 2015): úchovné tanky pro syrovátku, technologie pro odsolení syrovátky, CIP nové i stávající technologie mlékárny
 • POSTAVY (Bělorusko,2015): výrobníky sýřeniny, výroba zákysu, předlisování a lisování sýru, výroba technologické vody, solovna, dopravníky balicí linky a CIP (Cleaning in proces).
 • FALKENHAIN (Německo, 2019-2020): příběh z projektu čtěte zde.
 • UGLIČ (Rusko, 2020 - 2021): výrobníky sýřeniny, úchova syrovátky, předlisování a lisování sýru, výroba technologické vody, solovna, dopravníky balicí linky, CIP a myčka klecí
 • KEZ (Rusko, 2021): pastery, výrobníky sýřeniny, úchova syrovátky, předlisování a lisování sýru, výroba technologické vody, solovna, dopravníky balicí linky, CIP a myčka klecí 
 • NOVOSIBIRSK (Rusko, 2021) – pastery, tanky pro mléko a syrovátku a CIP nové i stávající technologie 

Během našeho působení v tomto segmentu v rámci našeho týmu vykrystalizovalo několik kovaných odborníků v oblasti projekce i softwaru, kteří se stali díky získanému technologickému know-how preferovanými inženýry a zákazníci si je osobně na projekty vyžadují.

FAKTA V KOSTCE

 • 2016 - 2018 Jihlava, Česká republika
 • kompletní dodávka systému MaR a technologického silnoproudu
 • projektová dokumentace
 • dodávka kabelů, kabelových tras, rozvodů procesního vzduchu, MaR rozáděčů, peumatických rozváděčů, polní instrumentace
 • dodávka SCADA systému, PC stanice a operátorských panelů
 • tvorba SW vybavení pro řídicí systém OMRON a HMI 
 • oživení technologie, uvedení do provozu
 • šéfmontáž, elektromontáž
Fotogalerie

5v1 aneb automatizací výrobních procesů to pro nás teprve začíná

Řízením a robotizací výrobních procesů to pro nás nekončí. Pro oblast potravinářství a mlékárenství zajištujeme také automatizaci a robotizaci logistických úloh, sledování médií a energií, dispečerský systém a následný servis. Díky širokému záběru nabízíme opravdu komplexní službu:

 

 

Velkým tématem je dnes také úspora energií

Řízení technického zabezpečení budov, ve kterých se výrobní technologie nalézají, má nejenom vliv na kvalitu produktu z pohledu fyzikálních podmínek výroby a skladování. Důležitým momentem jsou také spojené úspory na energiích. Ty mají vliv nejenom na cenovou konkurenceschopnost, ale souvisí také s environmentální zodpovědností organizací, která začíná být velkým tématem už i u nás. V oblasti řízení těchto provozních celků (kotelny, chlazení, vzduchotechnika) máme prokazatelné zkušenosti a reference u nás i v zámoří. 

 

Řešíte automatizaci vašeho provozu nebo úspory na energiích? 

 

Potřebujete údržbu nebo servis vašich technologií? Kontaktujte nás. 

 

Chcete se dozvědět více našich zkušenostech? Podívejte se na interaktivní mapu s přehledem našich referencí napříč jednotlivými segmenty nebo si přečtěte další z příběhů.