Automatizace v mlékárenství, případová studie MORAVIA LACTO | B:TECH
Tel+420 569 777 777
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Modernizace mlékárny či sýrárny za provozu? Výroba musí stát na prvním místě!

Pro naše působení na trhu mlékárenského průmyslu byla spolupráce na projektu pro mlékárnu Moravia Lacto v Jihlavě zlomová. A začala poněkud netradičně. Téměř záchrannou akcí, kdy jsme byli přizváni dokončit rozpracovanou integraci technologie. Díky této akci a i z důvodu své velikosti a stability jsme se stali preferovaným dodavatelem automatizace pro celou skupinu INTERLACTO. Ta zahrnuje mlékárny v Jihlavě, Opočně a Olešnici. Posílili jsme také spolupráci se společností, která zajistila dodávku technologie a nyní společně realizujeme projekty pro mlékárny a sýrárny v Německu a dalších zemích. 

Automatizace v mlékárenství

Automatizace a modernizace za provozu? Výroba na prvním místě!

Příběh mlékárny Moravia Lacto měl své pokračování. V dalších etapách jsme zajištovali řízení výrobních technologií během modernizace a rozšiřování výrobních provozů. V letech 2015 – 2016 se přistavovala nová plnírna a skladovací prostory. V rámci modernizace závodu se zprovozňovala nová plnička, dopravníkové systémy, systémy balení, robot pro paletizaci, technologie foliování, etiketování a expedice zboží. Naše úloha během první etapy zahrnovala rekonstrukci CIP stanice, 5 tanků a menších provozních souborů například ochucování mléka. A to během provozu celé výrobní technologieVe druhé etapě projektu probíhala rekonstrukce pasterizace a 6 tanků pro speciální výrobky.

„Když se modernizuje, výrobní proces je na prvním místě. Nesmí se zastavit,“ uvádí své vyprávění o projektu v Jihlavě Petr Dobrovolný, softwarový specialista. Oživování během provozu je opravdu náročná disciplína nejenom pro nás jako systémové integrátory, ale také pro provozní zaměstnance mlékárny. V mlékárenství platí vysoké hygienické standardy a ty musí být dodrženy i během přestavby a modernizace.

Největší výzvou integrace byla plnička v kombinaci se zubovým čerpadlem

Modernizace technologie probíhala hladce. Největší výzvou byla nakonec integrace plničky a její sladění s čerpadlem. Zubové čerpadlo bylo v tomto případě použito pro svoji šetrnost k produktu. Během plnění ho totiž nenašlehává. Tento způsob čerpání reaguje na vysoké požadavky na kvalitu výsledného produktu. Během oživení se však ukázalo, že čerpadlo nebylo zcela kompatibilní s technologií nové plničky a museli jsme vyřešit, aby obě části spolu hladce spolupracovaly. Oříškem bylo sladění plnicího ventilu plničky a regulace zubového čerpadla. Důležitým aspektem pro správnou regulaci celku se ukázalo dodržení průtoku a kontrola hladiny a tlaku v plničce. Řešení jsme hledali společně s výrobcem plnicí linky a nakonec se ho také podařilo najít.

Sehraný dodavatelský tým v oboru, který si vás prostě získá

Nejenom v Jihlavě, ale i na dalších projektech v rámci této skupiny, jsme našli opravdu sehraný dodavatelský tým. Svoji roli sehráli také zástupci investora. Díky partnerské spolupráci se během nasazení vždy dokázalo rychle najít řešení všech nastalých situací a efektivně postupovat v realizaci.

 „Skvěle nastavené vztahy sehrály i zde klíčovou roli,“ svěřuje Karel Tonar, byznys lídr týmu, který se zaměřuje na procesní technologie. Na projektu působil jako projektový manažer. V závěru doplňuje: „Když vidím na pultě jogurty ve skle, vždycky si vyberu ten opočenský. Během spolupráce si k produktům vybudujete vztah. Víte, jak byly vyrobené a máte k nim prostě důvěru.“

Na dotaz, jak práce v tomto segmentu ovlivnila jeho vztah k sýru, odpovídá kolega Petr Dobrovolný, programátor, který je jedním z odborníků na řízení mlékárenských technologií u nás ve společnosti takto: „Sýr mám rád, chutná mi i ten nedozrálý. Mám rád dokonce i syrovátku. Hygienické podmínky při výrobě  a skladování jsou maximální, tlak na kvalitu je mimořádný. Produkty, které putují ke spotřebiteli, jsou opravdu na vysoké úrovni.“

Krása a lesk nerezu: technologie pro mlékárenství jsou jako výkladní skříň

Technologie v mlékárenském průmyslu jsou skutečně výkladní skříní naší práce. Nejenom díky použitým nerezovým materiálům, čedičovým podlahám, ale také díky vysokým hygienickým standardům, které v tomto odvětví panují, je pohled na ně opravdu silným vizuálním zážitkem a kolegové jsou na svůj podíl na jejich integraci náležitě hrdí.

 

Fotogalerie

Nejvíc zahřeje u srdce, když jsou spokojení i lidé, kteří novou technologii obsluhují

Největší zadostiučinění na konci každého projektu představuje samozřejmě funkční technologie a spokojený zákazník. Na konci náročného procesu oživení technologie totiž příběh teprve začíná. To, jak dobře bude technologie sloužit, je často závislé i na podmínkách následného provozu. Jednoduché ovládání a dostupnost všech podmínek pro spuštění pro obsluhu. Prevence škod a ochrany při spouštění technologie. Teprve zkušební provoz prověří práci, která byla při integraci provedena.

„Během integrace se vyplatí poslouchat i obsluhu a čile komunikovat všechna očekávání. A také se mi osvědčilo udělat vše co nejjednodušeji. Pro obsluhu i ovládání technologie, ale také z pohledu topologie softwaru. Aby byl čitelný pro další programátory. Když zapojíte lidi, kteří následně s technologií pracují, dosáhnete vždy lepšího výsledku, hladší spolupráce a spokojenosti na všech stranách,“  uvádí Petr Dobrovolný, který se programování technologií v mlékárenství věnuje v B:TECHu již téměř 10 let.

Z Jihlavy do dalších zemí

Na projektu v Jihlavě jsme posílili spolupráci s dodavatelem technologií, který realizuje řadu projektů pro mlékárny a sýrárny nejenom v Čechách, ale také v zahraničí. Máme společně za sebou řadu zrealizovaných projektů:

 • SLUCK (Bělorusko, 2013): pastery, výrobníky sýřeniny, předlisování a lisování sýru, výroba technologické vody, solovna, dopravníky balicí linky, myčka klecí a CIP (Cleaning in proces).
 • ASIPOVIČY (Bělorusko, 2015): úchovné tanky pro syrovátku, technologie pro odsolení syrovátky, CIP nové i stávající technologie mlékárny
 • POSTAVY (Bělorusko,2015): výrobníky sýřeniny, výroba zákysu, předlisování a lisování sýru, výroba technologické vody, solovna, dopravníky balicí linky a CIP (Cleaning in proces).
 • FALKENHAIN (Německo, 2019-2020): příběh z projektu čtěte zde.
 • UGLIČ (Rusko, 2020 - 2021): výrobníky sýřeniny, úchova syrovátky, předlisování a lisování sýru, výroba technologické vody, solovna, dopravníky balicí linky, CIP a myčka klecí
 • KEZ (Rusko, 2021): pastery, výrobníky sýřeniny, úchova syrovátky, předlisování a lisování sýru, výroba technologické vody, solovna, dopravníky balicí linky, CIP a myčka klecí 
 • NOVOSIBIRSK (Rusko, 2021) – pastery, tanky pro mléko a syrovátku a CIP nové i stávající technologie 

Během našeho působení v tomto segmentu v rámci našeho týmu vykrystalizovalo několik kovaných odborníků v oblasti projekce i softwaru, kteří se stali díky získanému technologickému know-how preferovanými inženýry a zákazníci si je osobně na projekty vyžadují.

Jak vyhodnocuje vzájemnou spolupráci a na spokojenost se zavedenými technologiemi jsme se zeptali Ing. Martina Hudíka, současného ředitele mlékárny, který byl v období realizace projektu zodpovědný za řízení celé investiční akce na straně mlékárny Moravia Lacto.

"B:TECH se skupinou Interlacto spolupracuje dlouhodobě. Jako dodavatel je tu zavedený již 20 let a spolupracuje i s dalšími mlékárnami v naší skupině. Za dlouhodobou spoluprací stojí hlavně kvalita odvedené práce. Je to dodavatel, na kterého se můžeme spolehnout. Spolupráce je vždy profesionální a věcná. Sliby se plní. Problémy, které nastávají v průběhu každého projektu, se konstruktivně řeší. Funguje také výborně spolupráce s dalšími firmami v našem dodavatelském řetězci. Zavádění automatizace a modernizaci vnímali pozitivně i naši provozní zaměstnanci. Přecházeli totiž na výkonnější zařízení a do realizace byli zapojeni. Měli tak možnost vnést vlastní pohled na věc a s technologií se navíc seznamovali už v průběhu uvádění do provozu. Přechod na nové zařízení byl o to hladší."

Ing. Martin Hudík, ředitel mlékárny Moravia Lacto, Jihlava

FAKTA V KOSTCE

 • 2016 - 2018 Jihlava, Česká republika
 • kompletní dodávka systému MaR a technologického silnoproudu
 • projektová dokumentace
 • dodávka kabelů, kabelových tras, rozvodů procesního vzduchu, MaR rozáděčů, peumatických rozváděčů, polní instrumentace
 • dodávka SCADA systému, PC stanice a operátorských panelů
 • tvorba SW vybavení pro řídicí systém OMRON a HMI 
 • oživení technologie, uvedení do provozu
 • šéfmontáž, elektromontáž
Fotogalerie

5v1 aneb automatizací výrobních procesů to pro nás teprve začíná

Řízením a robotizací výrobních procesů to pro nás nekončí. Pro oblast potravinářství a mlékárenství zajištujeme také automatizaci a robotizaci logistických úloh, sledování médií a energií, dispečerský systém a následný servis. Díky širokému záběru nabízíme opravdu komplexní službu:

Velkým tématem je dnes také úspora energií

Řízení technického zabezpečení budov, ve kterých se výrobní technologie nalézají, má nejenom vliv na kvalitu produktu z pohledu fyzikálních podmínek výroby a skladování. Důležitým momentem jsou také spojené úspory na energiích. Ty mají vliv nejenom na cenovou konkurenceschopnost, ale souvisí také s environmentální zodpovědností organizací, která začíná být velkým tématem už i u nás. V oblasti řízení těchto provozních celků (kotelny, chlazení, vzduchotechnika) máme prokazatelné zkušenosti a reference u nás i v zámoří. 

Řešíte automatizaci vašeho provozu nebo úspory na energiích? 

Potřebujete údržbu nebo servis vašich technologií? Kontaktujte nás. 

JOSEF STEHNO, obchodní manažer

josef.stehno@btech.cz, +420 606 769 722